6. фаза програма „Школе/предшколске установе пријатељи правилне исхране“


Програм „Школе/предшколске установе пријатељи правилне исхране“ (PUPPI) је развијен у складу са Иницијативом Свјетске здравствене организације „Школе-установе пријатељи правилне исхране“ (енгл. „Nutrition-Friendly School Initiative“ – NFSI) на одабраним локацијама унутар васпитно-образовних установа као што су предшколске и школске установе. Програм има за циљ да унаприједи здравље и промовише здраве животне стилове са посебним акцентом на унапређење исхране и физичке активности у предшколским и школским установама. Програм треба да омогући стварање окружења које подржава здравље, размишља о здрављу стварајући предуслове да запослени и корисници услуга у предшколском/школском окружењу својим свеукупним дјеловањем и сарадњом унапређују здравље у заједници.

Детаљније