Best-ReMaP - joint action, пројекат


Пројекат заједничке акције за валидацију и имплементацију најбољих пракси у области исхране - “Best-ReMaP - joint action” је иницијатива коју преко Трећег здравственог програма ЕУ, проводи двадесет држава унутар и изван ЕУ, међу којима је и Босна и Херцеговина.  У име Републике Српске пројекат проводи ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

Детаљније