ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ ПРОТИВ ВИРУСА SARS CoV-2


Детаљније

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАИЈА ЗА НАБАВКУ ВИРУСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОДЛОГА


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - китови за екстракцију нуклинских киселина


Детаљније

Тендерска документација број: 500-2306-2121 за набавку средства за одржавање хигјене 


Детаљније

Тендерска документација за набавку потрошног материјала за потребе службе за микробиологију


Детаљније

Тендерска документација за набавку серума против змијског отрова


Детаљније

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ГАСОВА И ОДРЖАВАЊЕ ГАСНОГ СИСТЕМА


Детаљније

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАИЈА ЗА НАБАВКУ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ


Детаљније

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНЗТАЦИЈА БРОЈ: 500-2044-2/21 ЗА НАБАВКУ ГУМА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Стручно усавршавање запослених у 2021. години


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Хотелске и угоститељске услуге у 2021. години


Детаљније

Набавка потрошног материјала за вакцинацију против вируса SARS CoV-2.pdf


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку погонског горива за 2021. и 2022. годину


Детаљније

Тендерска документација за набавку RT PCR тестова на SARS CoV-2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - набавка вакцина против SARS-Cov-2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - RT PCR тестови на SARS CoV-2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - сетови за прикупљање узорака и тестирање на присуство антигена вируса SARS CoV-2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга прегледа радника


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за набавку услуга актуарског обрачуна


Детаљније

Позив за достављање понуда - Преглед средстава рада


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Продужавање лиценце и одржавање књиговодственог софтвера


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - брзи тестови на Корона вирус


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Инфузионе пумпе (8)


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Инфузионе пумпе


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Пацијент монитори


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Маске ФФП2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Сетови за екстракцију вирусне РНА


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Вирусни транспортни медијуми


Детаљније

Позив за достављање понуда за услуге "Стручно усавршавање запослених у 2020. години"


Детаљније

Позив за достављање понуда за "Хотелске и угоститељске услуге у 2020. години"


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - 70% алкохол


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Медицинска заштитна опрема


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - термалне камере


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - заштитна одијела са капом


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Агрегат


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - медицинска средства за узимање узорака


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - мобилни ултразвучни апарати


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-заштитна одијела


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Респиратори


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-дезинфекциона средства


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-заштитна одијела


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-медицинске респираторне маске


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-РТ ПЦР апарати


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-колор доплери


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Хируршке маске


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Апарати за механичку вентилацију


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-вирусна транспортна подлога


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Мобилни РТГ апарата


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - RT PCR апарата


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Тестови за брзу дијагностику корона вируса


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку средстава за дезинфекцију


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку хируршких маски


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку аутоклава


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку хируршких маски 2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку


Детаљније

Преговарачки поступак без објаве Заштитна одијела за једнократну употребу


Детаљније

Преговарачки поступак без објаве Набавка апарата за механичку вентилацију


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга актуарског обрачуна


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге поводом организације крсне славе


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за љекарски преглед радника Института Бања Лука


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за припрему и израду изложбе архивских докумената


Детаљније

Преговарачки поступак без објаве - Одржавање рачуноводствено-информационог система Пантеон


Детаљније

Тендерска документација за набавку потрошног материјала за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за организовање манифестације "Дани завода"


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за сервис и калибрацију мјерне опреме


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава за пројектне активности промоције здравља и превенције болести у ромским заједницама у Републици Српској


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге поводом организације прославе крсне славе ЈЗУ Институт за јавно здравство РС


Детаљније

Позив за додјелу грантова домовима здравља


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за хотелске услуге, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге, 2018.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за систематски гинеколошки преглед, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за Дане завода, 20-22.10.2017.


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2016.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за љекарски преглед радника ЈЗУ ИЗЈЗ РС


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2016.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде у преговарачком поступку


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2015. година


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за Дане завода, 19-21.10.2018.


Детаљније

Јавни позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за лекарски преглед радника


Детаљније

Јавни позив за додјелу грантова домовима здравља на подручју РС


Детаљније