Посебна одлука о покретању покретању поступка - Тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Наставци са филтером за ПЦР дг, оптичке епрувете и оптички поклопци


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - УЗВ апарати


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Канални модули


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Апарат за ектракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - брзи тестови на Корона вирус


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - инфузионе пумпе (8)


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Инфузионе пумпе


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Пацијент монитори


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Маске ФФП2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Сетови за екстракцију вирусне РНА


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Вирусни транспортни медијуми


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - 70% алкохол


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Медицинска заштитна опрема


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - заштитна одијела (са капом)


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Агрегат


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - термалне камере


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - медицинска средства за узимање узорака


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - респиратори


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - одијела заштитна


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - набавка заштитних одијела


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - набавка РТ ПЦР апарата


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Заштитна одијела са капом


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - УЗВ колор доплери


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - набавка хируршке маске


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Медицинске респираторне маске


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - заштитна одијела


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - заштитна одијела


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Апарати за мех. венитилацију


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Мобилни РТГ апарати


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - РТ ПЦР апарати


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Тестови за дијагностику корона вируса


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Средства за дезинфекцију


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Хируршке маске


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - хируршке маске једнократне


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Аутоклав


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавје - заштитна одијела једнократна


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Апарати за механичку вентилацију


Детаљније

План јавних набавки за 2020. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2019. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2018. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2017. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2016. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2015. годину


Детаљније