Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку серума против змијеског отрова за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка тестова за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке вакцина против сезонског грипа за сезону 2021/2022


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме и потрошног материјала за микробиологију и опрема за регионални центар Добој


Детаљније

Оdlukа о dоdјеli ugоvоrа zа nаbаvku 50 kоmаdа sеrumа prоtiv zmiјskоg оtrоvа


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке - потрошног материјала за PCR ЈЗУ Института за јавно здравство Републилке Српске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - потрошног материјала за PCR


Детаљније

Одлука о додјели уговора - Набавка 80.000 вакцина (160.000) против SARS Cov-2


Детаљније

Одлука о додјели уговора за реализацију набавке 80.000 вакцина (160.000 доза)  против SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS Cov-2


Детаљније

Одлука о поништењу - тестови на присуство антигена вируса SARS CoV-2 у дијелу за ЛОТ 2


Детаљније

Одлука о додјели уговора


Детаљније

Одлука од додјели уговора


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка средстван за одржавање хигијене


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке "Потрошни материјал за потребе службе за микробиологију 


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке потрошног материјала за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке "Вирусне транспортне подлоге"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке серума против змијског отрова


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку погонског горива за 2021. и 2022. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за вакцинацију против вируса SARS CoV 2


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке потрошног материјала за вакцинацију против вируса SARS CoV 2


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке средстава за одржавање хигјене


Детаљније

Одлука о додјели уговора за набавку средстава за одржавање хигјене


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за колективно осигурање радника


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за осигурање


Детаљније

Одлука о поништењу за ЛОТ1 - колективно осигурање радника


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавка агрегата за безбједно чување вакцина против COVID 19


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавка мултиканалног анализатора за гамаспектрометрију


Детаљније

Одлука о додјели уговора - Набавка 80.000 вакцина (160.000) против SARS Cov-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка китова за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Лабораторијски гасови


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Потрошни материјал за вакцинацију против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за вакцинацију против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка RT PCR тестова на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка брзих тестова за детекцију вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о додјели уговора за реализацију набавке 200.000 вакцина против SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке аутоклауа за потребе Регионалног центра Зворник


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка тестова за брзу детекцију нуклеопротеина вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка расхладних уређаја за складиштење вакцина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке рачунарске опреме за потребе ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина против SARS-Cov-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка RT PCR тестова на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка сетова за прикупљање узорака за тестирање на присуство антигена вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - лабораторијска опрема


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка банкарских услуга


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - РТ ПЦР тестови на САРС ЦоВ-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Тонери за штампаче


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о поништавању поступка јавне набавке - РТ ПЦР тестови на SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канцеларијски материјал


Детаљније

Одлука о додјели уговора - услуге одржавања књиговодственог софтвера


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Набавка лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канцеларијски и лабораторијски намјештај


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал - пластика за PCR


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о поништења дијела поступка за набавку вакцина и серума за 2020. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - вакцине против грипа и остале вакцине и серуми за 2020. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал и опрема за изолацију вируса и тестова за PCR


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Серум антивиперинум, 5мл


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Наставци са филтером за ПЦР дг, оптичке епрувете и оптички поклопци


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - РТ ПЦР тестови на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канални модули


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Апарат за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - брзи тестови на Корона вирус


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Инфузионе пумпе (8)


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Калибрација мјерне опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Инфузионе пумпе


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Маске ФФП2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Пацијент монитори


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сетови за екстракцију вирусне РНА


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусни транспортни медијуми


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - 70% алкохол


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Медицинска заштитна опрема


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - заштитна одијела са капом


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - термалне камере


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - медицинска средства за узимање узорака


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Сервисирање возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сервисирање возила


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка - Сервисирање лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Агрегат


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сервисирање лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Дезинфекциона средства


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гуме за моторна возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Мобилни ултразвучни апарати


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Вакцине и серуми 2020-2021


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Вакцине за 2020-2021. годину


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке сервисирања расхладних система и рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке сервисирања лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка за набавку потрошног материјала за санитарну хемију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке сервисирања лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку сервисирања расхладних система и рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за санитарну хемију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - РТ ПЦР апарати


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Респиратори


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Колор доплери


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Медицинске респираторне маске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Хируршке маске


Детаљније

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - RT PCR апарата


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Потрошни материјал за потребе микробиолошких лаб.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Заштитних одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Апарати за механичку вентилацију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусна транспортна подлога


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Хируршке маске трослојне 50.000 ком


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Тестова за брзу дијагностику корона вируса


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Аутоклав


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Средстава за дезинфекцију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Хируршке маске трослојне 40.000 ком


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Апарата за механичку вентилацију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Заштитна одијела - једнократна


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Осигурање имовине, каско и обавезно осигурање возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Канцеларијски материјал"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга "Испитивања услова радне средине у просторијама Института и Регионалних центара"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Тонера и кертриџа


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Потрошни материјал за потребе микробиолошких лаб.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Услуге штампе


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке - Тонера и кертриџа


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Средства одржавања хигијене"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Услуге одржавања књиговодственог софтвера"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Периодични преглед радника Института"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Услуге сервиса и калибрације гама станица"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Пластика, тестови и подлоге"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке "Набавка бактериолошких подлога"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Опрема аутоклав"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Сателитско праћење возила


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. Института и регионалних центара за лот 7


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Бактериолошке подлоге


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Бактериолошке подлоге"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за ћелијске културе и тестови за ПЦР"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе - лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о набавки услуга "Осигурање имовине, радника, каско и редовно осигурање возила за 2019. годину"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о поништењу дијела постука јавне набавке вакцина и серума за 20019-2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина и серума за период 2019-2020. године


Детаљније

Потрошни материјал за потребе лабораторија за санитарну хемију 2019.


Детаљније

Осигурање возила, лица и имовине 2019.


Детаљније

Набавка путничких и теренског моторног возила 2019.


Детаљније

Одлуку о поништењу поступка дијела поступка јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука од додјели уговора у поступку јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина за период 2019-2021. године


Детаљније

Одлука о одабиру ромских удружења за расподјелу средстава, 2017.


Детаљније

Одлука о поништавању набавке тонера и кетриџа, 2017.


Детаљније

Избор понуђача и поништење поступака


Детаљније