Одлука о избору најповољнијег понуђача - Тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал и опрема за изолацију вируса и тестова за PCR


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Серум антивиперинум, 5мл


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Наставци са филтером за ПЦР дг, оптичке епрувете и оптички поклопци


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - РТ ПЦР тестови на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канални модули


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Апарат за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - брзи тестови на Корона вирус


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Инфузионе пумпе (8)


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Калибрација мјерне опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Инфузионе пумпе


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Маске ФФП2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Пацијент монитори


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сетови за екстракцију вирусне РНА


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусни транспортни медијуми


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - 70% алкохол


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Медицинска заштитна опрема


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - заштитна одијела са капом


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - термалне камере


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - медицинска средства за узимање узорака


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Сервисирање возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сервисирање возила


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка - Сервисирање лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Агрегат


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сервисирање лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Дезинфекциона средства


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гуме за моторна возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Мобилни ултразвучни апарати


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Вакцине и серуми 2020-2021


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Вакцине за 2020-2021. годину


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке сервисирања расхладних система и рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке сервисирања лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка за набавку потрошног материјала за санитарну хемију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке сервисирања лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку сервисирања расхладних система и рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за санитарну хемију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - РТ ПЦР апарати


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Респиратори


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Колор доплери


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Медицинске респираторне маске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Хируршке маске


Детаљније

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - RT PCR апарата


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Потрошни материјал за потребе микробиолошких лаб.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Заштитних одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Апарати за механичку вентилацију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусна транспортна подлога


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Хируршке маске трослојне 50.000 ком


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Тестова за брзу дијагностику корона вируса


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Аутоклав


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Средстава за дезинфекцију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Хируршке маске трослојне 40.000 ком


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Апарата за механичку вентилацију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Заштитна одијела - једнократна


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Осигурање имовине, каско и обавезно осигурање возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Канцеларијски материјал"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга "Испитивања услова радне средине у просторијама Института и Регионалних центара"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Тонера и кертриџа


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Потрошни материјал за потребе микробиолошких лаб.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Услуге штампе


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке - Тонера и кертриџа


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Средства одржавања хигијене"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Услуге одржавања књиговодственог софтвера"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Периодични преглед радника Института"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Услуге сервиса и калибрације гама станица"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Пластика, тестови и подлоге"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке "Набавка бактериолошких подлога"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Опрема аутоклав"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Сателитско праћење возила


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. Института и регионалних центара за лот 7


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Бактериолошке подлоге


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Бактериолошке подлоге"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за ћелијске културе и тестови за ПЦР"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе - лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о набавки услуга "Осигурање имовине, радника, каско и редовно осигурање возила за 2019. годину"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о поништењу дијела постука јавне набавке вакцина и серума за 20019-2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина и серума за период 2019-2020. године


Детаљније

Потрошни материјал за потребе лабораторија за санитарну хемију 2019.


Детаљније

Осигурање возила, лица и имовине 2019.


Детаљније

Набавка путничких и теренског моторног возила 2019.


Детаљније

Одлуку о поништењу поступка дијела поступка јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука од додјели уговора у поступку јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина за период 2019-2021. године


Детаљније

Одлука о одабиру ромских удружења за расподјелу средстава, 2017.


Детаљније

Одлука о поништавању набавке тонера и кетриџа, 2017.


Детаљније

Избор понуђача и поништење поступака


Детаљније