Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-kalibracija i etaloniranje opreme


Детаљније

Odluka o poništenju postupka nabavke za LOT 5


Детаљније

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala za mikrobiološke laboratorije


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке гума за моторна возила


Детаљније

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - termoluminiscentni lični dozimetri za cijelo tijelo i prsten za potrebe Centra za zaštitu od zračenja


Детаљније

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Детаљније

Odluka o poništenju postupka nabavke za lotove 4, 5, 6, 13 i 14 - potrošni materijal za laboratorije za sanitarnu hemiju


Детаљније

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala za laboratorije za sanitarnu hemiju


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача 500-166-3-24


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Хемикалије за ЕЛИСА


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке број 500-577-7-23


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке број 500-577-3-24


Детаљније

Одлука о озбору најповољнијег понуђача број 500-577-6-23


Детаљније

Одлука о избору најпов. понуђаца, палетар


Детаљније

Одлукa о усвајању Стратегије пословања ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - лабораторијска опрема


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке дијагностичких тестова и лабораторијских реагенаса за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - дијагностички тестови и лабораторијски реагенси за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке серума против змијског отрова


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке тонера за штампаче


Детаљније

Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку јавне набавке тонера за штампаче


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке серума против змијског отрова 


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке асфалтирање прилаза и паркинга


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке тонера за штампаче 


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-услуга штампања


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-набавка коверата и фотокопир папира


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-инзулинска шприца са иглом


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-израда пројектног рјешења за лица са умањеним тјелесним способностима


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-вакцина против вируса хепатитиса А


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-бежични телефонски апарати


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-анти шок терапија и физиолошка отопина


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке  - набавка вакцина и серума за 2023. и 2024. годину


Детаљније

Одлука о избору најповолјнијег понуђача - набавка вакцина и серума за 2023. и 2024. годину


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-калибрација уређаја Нарда


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-кетеринг за Славу


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-кетриџи за дејонизатор воде


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-набавка вакцина против хепатитиса Б


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-набавка рачунара


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-папир клобучар


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-радна униформа


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-сервис фрижидера


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-сет тонера за штампач


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-транспорт опреме


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке моторних возила


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке услуге одржавања и сервисирања опреме


Детаљније

Одлука о додјели уговора у поступку јавне набавке радова


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Елиса комплет


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ХПВ вакцина 


Детаљније

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама БиХ


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Лабораторијска опрема


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке - ЛОТ 3 сигурносни ормари за хемикалије


Детаљније

Одлука о покретању поступка јавне набавке " Заједничка јавна набавка вакцина и серума за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске и Брчко дистрикта"


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-штампач у боји са скенером


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-штампа сертификата и годишњег извјештаја о кретању заразних болести


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-сет тонера за штампач


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-премјер и предрачун радова за санацију крова


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-потрошни материјал за штампач


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-набавка рачунара


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-мјерење електроинсталација


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-конвертор норвешки


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-зимске гуме за возила


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-ванредна набавка зимске гуме


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-брзи тестови за hepatitis B i hepatitis C


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова адаптације и реконструкције пословног простора за потребе РЦ Зворник


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке радова санације крова


Детаљније

Одлука о покретању поступка јавне набавке робе "ХПВ вакцина ( вакцина против хуманог папилома вируса, деветовалентна)"


Детаљније

Одлука о покретању поступка набавке RTPCR тестова за детекцију SARS/FluA/FluB/RSV вируса


Детаљније

Набавка радова санације крова


Детаљније

Измјена и допуна акта о процјени ризика на радном мјесту и радној средини 


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке средстава за одржавање хигијене


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке услуга осигурања


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђаћа - набавка два комбинована моторна возила


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијске опреме


Детаљније

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке "Набавка и инсталација паркинг рампе"


Детаљније

Одлука о покретању поступка набавке два комбинована моторна возила 


Детаљније

Посебна одлука о покретању набавке услуга смјештаја, освјежења и ручка


Детаљније

Посебна одлука о покретању набавке услуга смјештаја, освјежења и ручка за потребе реализације пројекта


Детаљније

Посебна одлука о покретању набавке услуга смјештаја, освјежења и ручка Требиње 


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке - канцеларијски материјал и освјежење за потребе реализације радионице


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке услуге смјештаја у Бијељини и Приједору


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - серум антивиперинум


Детаљније

Одлука о покретању поступка јавне набавке осигурање


Детаљније

Одлука о покретању јавне набавке средства за одржавање хигијене


Детаљније

Одлука о измјени и допуни тендерске документације набавке средстава за одржавање


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вакцине и серуми за 2022. годину 


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Серум антивиперинум


Детаљније

Измјена и допуна акта о процјени ризика на радном мјесту и радној средини за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство РС


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - серум антивиперинум


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке сервисирање моторних возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - сервисирање моторних возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Еталонирање и калибрација мјерне опреме


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке серума антивиперинум 


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача сервисирање лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке услуга сервисирања лабораторијске и медицинске опреме за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске


Детаљније

Одлука о расписивању јавног позива за доставу понуда за куповину пословног простора за потребе Регионалног центра Зворник


Детаљније

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке, тубe ca Daphnia magna epifijama


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке, рачумарска опрема


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке, пумпа високог притиска за дејонизатор воде UP 12 TKA


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке, превоз апарата за узорковање ваздуха


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке, обавезно осигурање од ауто одговорности


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке, гуме за возило Dacia Daster


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке, o-tolidin, reagens


Детаљније

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама


Детаљније

Одлука о расписивању јавног позива за доставу понуда за куповину пословног простора за потребе Регионалног центра Зворник


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе "Системи за праћење и мјерење температуре расхладних уређаја и уређаја за одржавање температурног режима у систему хладног ланца за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске"


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге "Еталонирања и калибрације мјерене опреме ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске и Регионалних центара"


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге озрачавања TL дозиметра у сврху калибрације 


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, анти шок терапија, адреналин ампула (1ml/eq.1mg) и Synopen 20 mg/2ml отопина за инекцију 


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге сервисирања живин анализатор DMA 80 Milestone


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге калибрације еталонирања екстерне сонде


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе тонери


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, тракасте завјесе


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге, сервис замрзивача Evermed IB 71026


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, фиксни телефони за потребе Службе за економско финансијске послове и Службе за санитарну хемију 


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, ватрогасни апарат S2 кг, за ново возило Citroen- хладњача


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге сервиса термоблок TDB-120/Biosan за потребе Службе за микробиологију


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, мрежни штампач/ скенер/ копир за потребе Службе хигијене 


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, папир за штампање и регистратори за потребе управе у ЈЗУ Институту за јавно здравство РС


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, pH електрода SenTix 940 C173315043 за потребе Регионалног центра Добој


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе, свих врста штампаног и канцеларијског материјала за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство РС


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуга сређивање, архивирање и уништавања документарне грађе у физичком облику


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуга одржавања фискалних каса


Детаљније

Одлука о покретању поступка набавке услуга стручног усавршавања запослених у 2022. години


Детаљније

Одлука о покретању поступка набавке услуга хотелске и угоститељске услуге у 2022. години


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуга: видео продукција, штампања, дизајна и оглашавања за потребе реализације WHO


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке китова за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке RT PCR тестова за детекцију SARS-FluA-FluB-RSV вируса


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку китова за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме - сервер


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге медијска кампања за потребе Пројекта СЗО


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга преузимање, складиштење и коначно збрињавање медицинског, хемијског и фармацеутског отпада за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку серума против змијеског отрова за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке тестова за брзу детекцију нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка тестова за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке вакцина против сезонског грипа за сезону 2021/2022


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме и потрошног материјала за микробиологију и опрема за регионални центар Добој


Детаљније

Оdlukа о dоdјеli ugоvоrа zа nаbаvku 50 kоmаdа sеrumа prоtiv zmiјskоg оtrоvа


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке - потрошног материјала за PCR ЈЗУ Института за јавно здравство Републилке Српске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - потрошног материјала за PCR


Детаљније

Одлука о додјели уговора - Набавка 80.000 вакцина (160.000) против SARS Cov-2


Детаљније

Одлука о додјели уговора за реализацију набавке 80.000 вакцина (160.000 доза)  против SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о додјели уговора за набавку потрошног материјала за потребе микробиолошких лабораторија 


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS Cov-2


Детаљније

Одлука о поништењу - тестови на присуство антигена вируса SARS CoV-2 у дијелу за ЛОТ 2


Детаљније

Одлука о додјели уговора


Детаљније

Одлука од додјели уговора


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка средстван за одржавање хигијене


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке "Потрошни материјал за потребе службе за микробиологију 


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке потрошног материјала за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке "Вирусне транспортне подлоге"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке серума против змијског отрова


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку погонског горива за 2021. и 2022. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за вакцинацију против вируса SARS CoV 2


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке потрошног материјала за вакцинацију против вируса SARS CoV 2


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке средстава за одржавање хигјене


Детаљније

Одлука о додјели уговора за набавку средстава за одржавање хигјене


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за колективно осигурање радника


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за осигурање


Детаљније

Одлука о поништењу за ЛОТ1 - колективно осигурање радника


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавка агрегата за безбједно чување вакцина против COVID 19


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавка мултиканалног анализатора за гамаспектрометрију


Детаљније

Одлука о додјели уговора - Набавка 80.000 вакцина (160.000) против SARS Cov-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка китова за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Лабораторијски гасови


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Потрошни материјал за вакцинацију против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за вакцинацију против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка RT PCR тестова на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка брзих тестова за детекцију вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о додјели уговора за реализацију набавке 200.000 вакцина против SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке аутоклауа за потребе Регионалног центра Зворник


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка тестова за брзу детекцију нуклеопротеина вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка расхладних уређаја за складиштење вакцина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавке рачунарске опреме за потребе ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина против SARS-Cov-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка RT PCR тестова на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка сетова за прикупљање узорака за тестирање на присуство антигена вируса SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - лабораторијска опрема


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка банкарских услуга


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - РТ ПЦР тестови на САРС ЦоВ-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Тонери за штампаче


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о поништавању поступка јавне набавке - РТ ПЦР тестови на SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канцеларијски материјал


Детаљније

Одлука о додјели уговора - услуге одржавања књиговодственог софтвера


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Набавка лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канцеларијски и лабораторијски намјештај


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал - пластика за PCR


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о поништења дијела поступка за набавку вакцина и серума за 2020. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - вакцине против грипа и остале вакцине и серуми за 2020. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал и опрема за изолацију вируса и тестова за PCR


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Серум антивиперинум, 5мл


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Наставци са филтером за ПЦР дг, оптичке епрувете и оптички поклопци


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - РТ ПЦР тестови на SARS-CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Канални модули


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Апарат за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - брзи тестови на Корона вирус


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Инфузионе пумпе (8)


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Калибрација мјерне опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Инфузионе пумпе


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Маске ФФП2


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Пацијент монитори


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сетови за екстракцију вирусне РНА


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусни транспортни медијуми


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - 70% алкохол


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Медицинска заштитна опрема


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - заштитна одијела са капом


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - термалне камере


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - медицинска средства за узимање узорака


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Сервисирање возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сервисирање возила


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка - Сервисирање лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Агрегат


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Сервисирање лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Дезинфекциона средства


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гуме за моторна возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Мобилни ултразвучни апарати


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке - Вакцине и серуми 2020-2021


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Вакцине за 2020-2021. годину


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке сервисирања расхладних система и рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке сервисирања лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка за набавку потрошног материјала за санитарну хемију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке сервисирања лабораторијске и медицинске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку сервисирања расхладних система и рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за санитарну хемију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - РТ ПЦР апарати


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Респиратори


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Колор доплери


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Медицинске респираторне маске


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Хируршке маске


Детаљније

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - RT PCR апарата


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Потрошни материјал за потребе микробиолошких лаб.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Заштитних одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Апарати за механичку вентилацију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Вирусна транспортна подлога


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Хируршке маске трослојне 50.000 ком


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Тестова за брзу дијагностику корона вируса


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Аутоклав


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Средстава за дезинфекцију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Хируршке маске трослојне 40.000 ком


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Апарата за механичку вентилацију


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Заштитна одијела - једнократна


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Осигурање имовине, каско и обавезно осигурање возила


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Канцеларијски материјал"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга "Испитивања услова радне средине у просторијама Института и Регионалних центара"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Тонера и кертриџа


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Потрошни материјал за потребе микробиолошких лаб.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку - Услуге штампе


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке - Тонера и кертриџа


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Средства одржавања хигијене"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Услуге одржавања књиговодственог софтвера"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Периодични преглед радника Института"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Услуге сервиса и калибрације гама станица"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Пластика, тестови и подлоге"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка јавне набавке "Набавка бактериолошких подлога"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Опрема аутоклав"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Сателитско праћење возила


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. Института и регионалних центара за лот 7


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Бактериолошке подлоге


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Бактериолошке подлоге"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за ћелијске културе и тестови за ПЦР"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе - лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о набавки услуга "Осигурање имовине, радника, каско и редовно осигурање возила за 2019. годину"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о поништењу дијела постука јавне набавке вакцина и серума за 20019-2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина и серума за период 2019-2020. године


Детаљније

Потрошни материјал за потребе лабораторија за санитарну хемију 2019.


Детаљније

Осигурање возила, лица и имовине 2019.


Детаљније

Набавка путничких и теренског моторног возила 2019.


Детаљније

Одлуку о поништењу поступка дијела поступка јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука од додјели уговора у поступку јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина за период 2019-2021. године


Детаљније

Одлука о одабиру ромских удружења за расподјелу средстава, 2017.


Детаљније

Одлука о поништавању набавке тонера и кетриџа, 2017.


Детаљније

Избор понуђача и поништење поступака


Детаљније