Одлука о поништењу поступка набавке: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Пластика, дијагностички тестови и подлоге


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: Сателитско праћење возила


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. Института и регионалних центара за лот 7


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Бактериолошке подлоге


Детаљније

Одлука о поништењу дијела поступка набавке Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку Сервисирање расхладних система о рачунарске опреме


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г.


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Бактериолошке подлоге"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за ћелијске културе и тестови за ПЦР"


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе - лабораторијске опреме


Детаљније

Одлука о набавки услуга "Осигурање имовине, радника, каско и редовно осигурање возила за 2019. годину"


Детаљније

Одлука о поништењу поступка набавке "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Детаљније

Одлука о поништењу дијела постука јавне набавке вакцина и серума за 20019-2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина и серума за период 2019-2020. године


Детаљније

Потрошни материјал за потребе лабораторија за санитарну хемију 2019.


Детаљније

Осигурање возила, лица и имовине 2019.


Детаљније

Набавка путничких и теренског моторног возила 2019.


Детаљније

Одлуку о поништењу поступка дијела поступка јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука од додјели уговора у поступку јавне набавке вакцина и серума за 2019. годину


Детаљније

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вакцина за период 2019-2021. године


Детаљније

Одлука о одабиру ромских удружења за расподјелу средстава, 2017.


Детаљније

Одлука о поништавању набавке тонера и кетриџа, 2017.


Детаљније

Избор понуђача и поништење поступака


Детаљније