Протокол за лабораторијску дијагностику на инфекцију вирусом SARS-CoV-2 на захтјев грађана Републике Српске који раде/студирају у иностранству


КО СЕ МОЖЕ ТЕСТИРАТИ?

Комерцијална услуга лабораторијске дијагностике на вирус SARS-CoV-2 се у Институту за јавно здравство Републике Српске ради искључиво за особе које раде/студирају у иностранству, те подносе захтјев за тестирање ради одласка у земљу у којој раде/школују се.

Комерцијална услуга лабораторијске дијагностике на вирус SARS-CoV-2 у Институту за јавно здравство Републике Српске није могућа за друге категорије становништва нити у друге сврхе.

КАКО СЕ ОСОБЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА УСЛУГУ ТЕСТИРАЊА У ИНСТИТУТУ

Да би особа могла обавити тестирање на вирус SARS-CoV-2 ради одласка на рад/школовање у иностранство, може лично поднијети захтјев у Институту за јавно здравство Републике Српске, пријавити се за тестирање преко послодавца или преко Привредне коморе Републике Српске.

  1. У случају да се особа за тестирање пријављује лично у Институту за јавно здравство Републике Српске, потребно је јавити се на бројeве телефона 051/491 643, 051/491 638, ради заказивања термина за предају захтјева и узимање узорка. Приликом предаје захтјева за тестирање, потребно је приложити изјаву/захтјев да се тестирање тражи ради повратка/одласка на посао/школовање у иностранство, и да се неће користити у друге сврхе. Примјер изјаве/захтјева се налази у прилогу овог протокола.
  2. У случају пријаве за тестирање преко Привредне коморе Републике Српске или послодавца, потребно је да се особа која захтјева тестирање правовремено јави Привредној комори/послодавцу, како би списак особа које треба тестирати могао бити достављен Институту најмање седам дана прије датума када је потребно да имају налаз.

ГДЈЕ СЕ ПРОВОДИ УЗОРКОВАЊЕ?

Узорак за тестирање на вирус SARS-CoV-2 (брис носа) се узима у Институту за јавно здравство Републике Српске у Бањој Луци или у Регионалним центрима Института.

Поред узимања узорка, обавезно се попуњавају и захтјев и образац за лабораторијско тестирање.

Контакт телефони регионалних центара су:

Регионални центар Добој                           053 228 320

Регионални центар Источно Сарајево      057 342 795

Регионални центар Требиње                     059/240 012  

Регионални центар Фоча                           058 210 620

Регионални центар Зворник                      056 232 126

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА

Тестирање се ради у лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске у Бањој Луци. Користи се RT PCR метода, којом се детектује нуклеинска киселина (RNK) вируса у брису носа.

Налаз се може подићи лично у Институту за јавно здравство Републике Српске или може бити достављен на е-маил адресу.

ЦИЈЕНА УСЛУГЕ

Цијена наведене услуге лабораторијске дијагностике на вирус SARS-CoV-2 на захтјев особе која ради/школује се у иностранству је дефинисана цјеновником Института за јавно здравство Републике Српске.

 

 Број отварања: 3366
Датум објаве: 08.05.2020.