Упутство за рад високошколских установа/факултета


Како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, неопходна је примјена доље наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.


 

  • Завршити школску годину путем on line формата, за све методске јединице које обухватају визуелни ефекат урадити видео линкове и учинити доступним свим студентима.
  • Уколико постоји потреба да се неке  методске јединице представе визуелно, а нема могућности представљања путем видео линка, планирати ове активности за последње двије недјеље јуна или у првој недјељи јула, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала, уз поштовање мјера: дезинфекција руку на улазу у учионице, социјална дистанца уз размјештај у клупама у сваки други ред и на свако треће мјесто, отворени прозори, лична и респираторна хигијена, ношење маски од стране студената и професора, као и пооштрено спровођење хигијене и дезинфекције простора након кориштења,
  • Планирати рокове за испите према Уредби о допуни Закона о високом образовању и са законски одређеним бројем рокова. Уколико постоји могућност испити се могу организовати и на друге начине (видео састанак, skypе, webinar).
  • Донијети упутства на нивоу универзитета и факултета о организацији и извођењу испита на друге начине.
  • Када се организују испити са контактом, укључујући и пријемне испите за упис студената,  неопходно је спроводити мјере: дезинфекција руку на улазу у просторе, физичка дистанца од два метра, са смјештајем студената у сваки други ред и у сваку трећу клупу, са употребом маски за студенте и наставнике, мјере личне и респираторне хигијене,
  • Пооштрена хигијена свих просторија, обавезна дезинфекција простора и површина у складу са препоруком Института за јавно здравство Републике Српске.

 

 
Број отварања: 5270
Датум објаве: 04.05.2020.