Упутство за постепено ублажавање мјера - Друге занатско предузетничке радње (осим фризерских и козметичких)


У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, неопходна је примјена доле наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.


Радно вријеме ће зависити од укидања полицијског часа тј. периода забране кретања за све грађане. У вријеме трајања овог ограничења, радно вријеме треба да буде омогућено од седам до 19 часова, како би дужим и нормализованим радним временом било смањено стварање гужви, редова са продуженим блиским контактом, док се с тим истовремено пружаоцу услуга омогућава да услужи што већи број клијената и тиме обезбиједи зараду и исплате надокнада радницима.

  • Контролисан број корисника.
  • На улазу обавезно поставити плакат са обавјештењем за држање физичке дистанце и ношење маске.
  • Одржавање физичке дистанце од два метра.
  • Обавезно ношење маске од стране корисника и радника током наплате. Занатски радници током извођења занатских послова (кројење, шивање, поправљање итд.) нису обавезни носити рукавице.
  • Обавезна дезинфекција руку корисника при улазу и излазу из објекта од стране запослених, као и дезинфекција обуће кроз кутију са дезинфекционим средством која на улазу мора да стоји означена.
  • Обезбјеђење физичке провидне баријере ако постоји предвиђено наплатно мјесто која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику, а која се дезинфикује на крају радног времена.
  • Обавезна дезинфекција простора и површина у складу са препоруком Института за јавно здравство Републике Српске једном дневно на крају радног времена.Број отварања: 1357
Датум објаве: 04.05.2020.