Упутство за постепено ублажавање мјера - Радње са информатичком и телекомуникационом опремом


У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, неопходна је примјена доле наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.


Радно вријеме ће зависити од укидања полицијског часа тј. периода забране кретања за све грађане. У вријеме трајања овог ограничења, радно вријеме треба да буде омогућено од седам до 19 часова, како би дужим и нормализованим радним временом било смањено стварање гужви, редова са продуженим блиским контактом, док се истовремено с тим пружаоцу услуга омогућава да услужи што већи број клијената и тиме обезбиједи зараду и исплате надокнада радницима.

  • Контролисан број корисника на улазу.

  • На улазу обавезно поставити плакат са обавјештењем за држање физичке дистанце и ношење маске.

  • Одржавање физичке дистанце од два метра.

  • Обезбјеђење физичке провидне баријере на наплатном радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику, а која се дезинфикује на крају сваке смјене.

  • Обавезно ношење маске и рукавица од стране корисника и радника.

  • Обавезна дезинфекција руку корисника при улазу и излазу из објекта од стране запослених, као и дезинфекција обуће кроз кутију са дезинфекционим средством која на улазу мора да стоји означена.

  • Обавезна дезинфекција простора и површина у складу са препоруком Института једном дневно на крају радног дана
Број отварања: 3265
Датум објаве: 04.05.2020.