Упутство за постепено ублажавање мјера за спречавање ширења вируса SARS - CoV-2 у Републици Српској - Услужне радње (као што су нпр. аутопраонице, вулканизери, аутомеханичарске радње, праонице тепиха, хемијске чистионце)


У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, неопходна је примјена доле наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.


Радно вријеме ће зависити од укидања полицијског часа тј. периода забране кретања за све грађане. У вријеме трајања овог ограничења, радно вријеме треба да буде омогућено од седам до 19 часова. како би дужим и нормализованим радним временом било смањено стварање гужви, редова са продуженим блиским контактом, док се истовремено с тим пружаоцу услуга омогућава да услужи што већи број клијената и тиме обезбиједи зараду и исплате надокнада радницима.

  • Одржавање физичке дистанце од два метра приликом посјете корисника.
  • Обавезно ношење маске и рукавица од стране корисника и пружаоца услуге.
  • Коришћење радне заштитне униформе (нпр. водоотпорна прегача и чизме у аутопраоници).
  • Тамо гдје се врши наплата на за то физички одвојеном и предвиђеном мјесту, обезбјеђење физичке провидне баријере која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику, а која се дезинфикује два пута у току радног дана на крају радног времена.
  • Запослени носи рукавице приликом наплате, али их није обавезан носити током извођења услуге нпр. поправки.
  • Обавезна дезинфекција простора и површина у које долазе клијенти у складу са препоруком Института за јавно здравство Републике Српске једном дневно на крају радног дана.Број отварања: 2449
Датум објаве: 04.05.2020.