Препоруке за постепено укидање рестриктивних мјера у болницама, 28. april. 2020.


Због ширења обољења COVID-19, узрокованог вирусом SARS-CoV-2, у Републици Српској је покренут низ мјера са циљем смањења ширења вируса и смањења утицаја на здравствени систем, укључујући преусмјеравање здравствених ресурса на одговор на COVID-19. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом везаном за ширење обољења COVID-19 у Републици Српској, планирано је постепено враћање у уобичајен режим функционисања здравствених установа у Републици Српској.


У почетној фази повратка у уобичајен режим функционисања, уз постојеће збрињавање хитних стања, приоритет је и збрињавање дјеце, пацијената са хроничним стањима, малигним болестима и других пацијената код којих би одлагање здравственог прегледа или интервенције могло довести до тежих посљедица. Препоручује се да се у овој фази активира максимално до 50% постојећих капацитета здравствене установе, при чему препоручујемо сљедеће поступање:

Поступање са пацијентима:

 • Користити доступну комуникациону технологију за комуникацију о услугама, наручивање и одређивање термина за преглед, преузимање налаза, консултације итд, да би се на најмању могућу мјеру свела потреба за долазак пацијента у здравствену установу.
 • Организовати строги режим наручивања пацијената, са што мањом могућношћу заједничког боравка у истој просторији са другим пацијентима (у чекаоници, соби за преглед или болесничкој соби).
 • Сви пацијенти, уз болничку упутницу, треба да имају и анкету попуњену од стране породичног доктора, који има увид у њихово стање и контакте у заједници (упутница и анкета вриједе три дана пред заказани пријем).
 • Обучено особље на улазу у здравствену установу обавезно врши тријажу пацијената на COVID-19. Користи се упитник за тријажу и безконтактно мјерење тјелесне температуре, у складу са упутствима Института.
 • Обезбиједити писана упутства за пацијенте на видном мјесту у чекаоници (постери, промотивни флајери), везано за обавезу ношења заштитне опреме и правилно ношење заштитне опреме, хигијену руку, респираторну хигијену и обавезу да здравственом раднику који ради тријажу на улазу у здравствену установу саопште уколико имају симптоме инфективне болести (повишена тјелесна температура, кашаљ, отежано дисање, бол у грлу, дијареја...).
 • Поштовати мјере физичке дистанце од два метра између пацијената у свим ситуацијама.
 • Пацијенти у здравственој установи обавезно морају носити маску.
 • У случају хоспитализације, у собама смјештати једног или максимално два пацијената (у зависности од величине собе).
 • Сви болнички пацијенти се најмање два пута дневно (јутарња и вечерња визита) провјеравају на постојање симптома акутне респираторне инфекције и повишене температуре (мјерење температуре безконтактним топломјером);
 • У болничким условима нису дозвољене посјете пацијентима, нити одласци кући током викенда.
 • Све потрепштине за пацијенте које се могу примити и доставити пацијенту, чланови породице предају надлежном особљу на улазу у здравствену установу.
 • Чланови породице и /или старатељи пацијента који се примају на болничко лијечење су у обавези да без одлагања на контакт телефон у здравственој установи јаве да је у породици или блиским контактима дошло до појаве симптома респираторне инфекције, укључујући и повишену температуру.

Препоруке за здравствене раднике и друго особље здравствене установе:

 • Здравствени радници и друго особље у болницама су у обавези да мјере властиту тјелесну температуру прије доласка на посао, као и приликом уласку у болницу. Такође, сваки запослени који током радног времена посумња или утврди да има повишену температуру или друге симптоме болести (кашаљ, бол у грлу, ринитис, малаксалост, дијареја итд) обавезан је да исте пријави надређеном.
 • Здравствени радници са повишеном тјелесном температуром или респираторним и другим сипмтомима који се могу повезати са COVID 19 се одмах искључују из процеса рада, узима им се епидемиолошка анамнеза и тестирају се на вирус SARS-CoV-2.
 • У случају позитивног теста, подвргавају се процедури за особе позитивне на овај вирус.
 • У случају негативног теста, не враћају се на посао док год трају симптоми. Уколико је таква процјена, а зависно од даљег клиничког тока, тест на SARS-CoV-2 се може поновити прије повратка на посао.
 • Здравствени радници који су у здравственом надзору односно мјери карантина, ради контакта са позитивном особом или друге изложености вирусу, а у складу са процјеном предложеном од стране Института за јавно здравство, прије повратка на посао морају урадити тест на вирус SARS-CoV-2, како би се осигурало да не дође до преношења вируса са здравственог радника на пацијенте и друго особље здравствене установе.
 • Здравствени радници су обавезни да поштују стандардне мјере предострожности за преношење инфекције у здравственим установама, као и мјере предострожности за контактно и капљично преношење инфекција. У ситуацијама гдје се проводе процедуре које доводе до стварања аеросола, обавезни су да проводе мјере предострожности за преношење инфекције ваздухом.
 • У складу са претходно наведеним, здравствени радници су обавезни да у свакодневном раду са свим пацијентима носе хируршку маску и рукавице, у складу са препоруком за правилно и конзистентно ношење заштитне опреме, и да обавезно перу руке у складу са препоруком („пет момената за обавезно прање руку“).
 • Лична заштитна опрема се обавезно носи у складу са препоруком за рационалну употребу личне заштитне опреме, достављеном од стране Института, која је у прилогу овог документа.
 • Идентификовати све здравствене раднике који су били у контакту са случајевима са инфекцијом вирусом SARS-CoV-2 без ношења личне заштитне опреме. Процијенити степен ризика тог контакта, у складу са упутством Института, те оне који су били у контакту високог ризика одмах изоловати и подвргнути здравственом надзору. Тестирају се уколико дође до појаве симптома или седам дана од контакта. Зависно од резултата теста, даљи поступак се одређује у сарадњи са надлежним епидемиологом.
 • У склопу провођења мјера превенције и контроле инфекције, неопходно је одржавати висок степен сумњичавости, односно увијек имати у виду могућност да се код пацијента ради о инфекцији вирусом SARS-CoV-2.

Организација рада

 • Обавезно је поштовање мјера социјалног/физичког дистанцирања у здравственим установама
 • Контакти и окупљања унутар здравствене установе се морају смањити на строги минимум
 • Никако не одржавати стручне састанке са већим бројем људи
 • Неопходно је ограничити и строго контролисати окупљање у собама за одмор и ручавање
 • Одржавати дистанцу од најмање 1 метар између запослених у свим ситуацијама гдје је то могуће
 • Потребно је спроводити што више консултација телефонски и смањити на строги минимум кретање између одјела/клиника
 • Особе запослене у здравственим установама су обавезне да поштују мјере социјалног дистанцирања и изван радног времена, с обзиром на ризик који представља уношење вируса у здравствену установу
 • Радне смјене је и даље потребно организовати у тимовима, тако да у једном тиму увијек раде исти људи, те да се смањи могућност укрштања. Формирати овакве тимове на свим одјељењима/клиникама. Једна могућност је да свако одјељење формира три тима, и да је у сваком моменту један тим на послу, други тим је приправан, а трећи слободан.
 • У чекаоницама и пултовима осигурати диспензере са дезинфекционим средством, папирне марамице и канте за отпад за поклопцем.
 • Поставити баријеру за дезинфекцију на улазу у здравствену установу.
 • Пултови за којима раде медицинске сестре/административни радници треба да имају физичку баријеру од плексигласа или сличног материјала који се може дезинфиковати или лако прати
 • Oсигурати да је здравствено особље, на првом мјесту оно које се бави лијечењем COVID-19 пацијената, обучено за правилну употребу личне заштитне опреме и спровођење мјера за превенцију и контролу инфекције у здравственој установи.
 • Осигурати писана упутства за здравствене раднике, за правилну употребу личне заштитне опреме и спровођење мјера за превенцију и контролу инфекције у здравственој установи.
 • Водити евиденцију о свим запосленим који пружају његу потврђеним случајевима инфекције SARS-CoV-2 и особама са сумњом на ову инфекцију и активно пратити њихово здравствено стање, у смислу евентуалне појаве симптома COVID-19, те их периодично тестирати.
 • Одредити члана особља који ће бити надлежан за мјере превенције и контроле инфекције и спремност за реаговање на случај COVID-19. Ова особа ће бити одговорна за обуку особља.
 • Размотрити покретање тренинга о мјерама превенције и контроле инфекције за цјелокупно особље, а не само за здравствене раднике.
 • Ако је могуће, обучити додатно особље, које се касније евентуално може позвати да обезбиједи повећане капацитете.
 • Осигурати да су све особе које улазе у здравствену установу, укључујући пацијенте, упознате са поступком хигијене руку и респираторном хигијеном.
 • Проводити пооштрене мјере дезинфекције у свим просторијама у здравственој установи.

Здравствени радници су дужни да стриктно примјењују стандардне мјере заштите, као и мјере заштите од инфекција које се преносе капљицама и инфекција које се преносе контактом, а које укључују сљедеће:

 • Кориштење заштитне маске (хируршке) преко уста и носа,
 • Кориштење рукавица приликом прегледа током код којег постоји ризик од контакта са слузокожама или тјелесним течностима обољеле особе,
 • Кориштење заштитног мантила,
 • рање руку топлом водом и течним сапуном у трајању од најмање 20 секунди, након прегледа, односно након сваког незаштићеног контакта са слузокожама или тјелесним течностима пацијента,
 • примјену свих принципа безбједног давања ињекција,
 • примјену материјала и опреме за једнократну употребу кад год је то могуће (дрвене шпатуле, шприцеви и игле за једнократну употребу),
 • дезинфекцију опреме за вишекратну употребу 70% алкохолом одмах након употребе (стетоскопи, термометри),
 • избјегавање додиривања уста, носа и очију потенцијално контаминираним рукама,
 • дезинфекцију површина са којима је пацијент долазио у контакт, односно које су дошле у контакт са пацијентовим тјелесним течностима,
 • рутинску дезинфекцију површина у просторијама за рад са пацијентима,
 • смањити број особља које долази у контакт са пацијентима који имају симптоме и знаке респираторних инфекција на најмањи потребан број,
 • примјену мјера за безбједно управљање инфективним отпадом. 

Прпремила: Служба за епидемиологију у ИЈЗ РС
Број отварања: 5025
Датум објаве: 28.04.2020.