Поступак облачења и свлачења личне заштитне опреме


Који тип личне заштитне опреме (ЛЗО) се користи зависи превасходно од мјера предострожности које треба спровести, а оне могу бити стандардне мјере, контактне мјере, мјере предострожности од инфекција које се преносе капљичним путем или путем ваздуха. Поступак облачења и свлачења ЛЗО мора бити прилагођен специфичном типу ЛЗО.

Број отварања: 5322
Датум објаве: 20.04.2020.