Извјештај о надзору над инфлуенцом у 13. недјељи 2020. године (23. - 29.03.2020.) у Републици Српској


1. Епидемиолошки надзор

У 13. недјељи 2020. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 902 акутних респираторних инфекција (енглески: acute respiratory infections - ARI), док је обољења сличних грипу (енглески: influenza like illness - ILI) регистровано 144. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 4 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (енглески: severe acute respiratory infections - SARI) и то три у Универзитетском клиничком центру Републике Српске и 1 у ОБ Добој. Од почетка сезоне укупно је пријављено 106.891 ARI, 21.056 ILI и 546 SARI. У 13. недјељи уочава се драстичан пад пријављених обољелих од све три врсте инфекција (ARI, ILI, SARI) на предсезонске вриједности.


Укупно од почетка сезоне па до сада, највећу инциденцију ILI су имали домови здравља које покрива Регионални центар Источно Сарајево, а најмање Бијељина и Регионални центар Зворник, док је највише SARI од почетка сезоне пријављено у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Највећи број обољелих од ILI је у узрасној групи од пет до14 година живота, а затим слиједе узрасне групе од 30 до 64 године живота, док је у категорији SARI највише обољелих у узрасним групама од 30 до 64 године живота и од рођења до четири године живота. Полна дистрибуција је углавном уједначена.

2. Тестирање

У 13. недјељи није било тестираних узорака.

Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, 31,7% узорака је било позитивно на вирусе инфлуенце. Од досад позитивних узорака, 45% је позитивно на инфлуенцу A(H3) и 23% на инфлуенцу B/Victoria, док заступљеност узорака позитивних на вирус инфлуенце A (H1)pdm09 износи 13%.

4. Смртни исходи

У протеклој 13. недјељи, није пријављен ниједан смртни исход SARI. Од почетка сезоне па закључно са 13. недјељом, у Републици Српској пријављено је 10 смртних исхода SARI.

5. Епидемиолошка и вирусолошка ситуација у Европи 2019/2020

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је у интензивном опадању широм региона. Једна земља је пријавила висок ниво интензитета вируса инфлуенце, а њих 7 средњи. Од узорака тестираних у овој сезони који су били позитивни на инфлуенцу, а који су прошли и подтипизацију, највише је било позитивних на тип А (75%), од чега је 54% било A(H1N1)pdm09. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (25%), B/Victoria сој је заступљен у 97% узорака.

6. Препоруке становништву

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене, као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију
Број отварања: 2669
Датум објаве: 06.04.2020.