Извјештај о надзору над инфлуенцом у 10. недјељи 2020. године (02. - 08.03.2020.) у Републици Српској, 13.3.2020.


1. Епидемиолошки надзор

У 10. недјељи 2020. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 5.344 акутних респираторних инфекција (енглески: acute respiratory infections - ARI), док је обољења сличних грипу (енглески: influenza like illness - ILI) регистровано 1.456. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 49 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (енглески: severe acute respiratory infections - SARI) и то 23 у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, 13 у Бoлница  Добој, по пет у Болница Приједор и Болница Бијељина и један у УБ Фоча и Болница Требиње.


Од почетка сезоне укупно је пријављено 100.101 ARI, 19.631 ILI и 481 SARI. У 10. недјељи уочава се још значајнији пад пријављених обољелих од од све три врсте инфекција  (ARI, ILI, SARI). Такође, забиљежено је и значајно опадање броја пријављених ILI у узрасној групи 5-14 тј. школски узраст дјеце у основним школама. Посматрајући податке ове недјеље као у укупне податке у сезони досад и поредећи их са подацима из претходне сезоне у истом периоду, све три врсте инфекција показују веће вриједности у односу на исту недјељу прошле сезоне. Важно је имати у виду да је интензитет активности вируса инфлуенце у овој сезони почео нешто касније него што је уобичајено, тако да врх вриједности није компатибилан у смислу временског поређења интензитета. С обзиром на период у којем се налазимо и подацима са којима располажемо из свих здравствених установа, у периоду смо опадања активности респираторних вируса типичних за ово доба године, самим тим и вируса грипе. Такође, значајно је учвршћен надзор над све три врсте инфекција, тако да све здравствене установе ревносније пријављују случајеве ових група инфекција, јер се увидио значај спровођења овакве врсте надзора у Републици Српској.

Укупно од почетка сезоне па до сада, највећу инциденцију ILI су имали домови здравља које покрива Регионални центар Источно Сарајево, а најмање Бијељина и Регионални центар Зворник, док је највише SARI од почетка сезоне пријављено у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Највећи број обољелих од ILI је у узрасној групи од пет до14 година живота, а затим слиједе узрасне групе од 30 до 64 године живота, док је у категорији SARI највише обољелих у узрасним групама од 30 до 64 године живота и од рођења до четири године живота. Полна дистрибуција је углавном уједначена.

2. Тестирање

У 10. недјељи тестирано је 6 SARI и 1 ILI у референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске, од којих је 1 био позитиван на инфлуенцу A(H3), а два узорка на вирус инфлуенце Б/Victoria. Један SARI узорак је тестиран у лабораторији Универзитетског клиничког центра Републике Српске, који је био позитиван на инфлуенцу А (без подтипизације). Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, 31,6% узорака је било позитивно на вирусе инфлуенце. Од досад позитивних узорака, 45% је позитивно на инфлуенцу A(H3) и 25% на инфлуенцу B/Victoria, док заступљеност узорака позитивних на вирус инфлуенце A (H1)pdm09 износи 15%.

4. Смртни исходи

У протеклој 10. недјељи, пријављен је један смртни исход SARI. У питању је особа средње животне доби са вишеструким тешким коморбидитетима, који је био позитиван на инфлуенцу А (без подтипизације).

5. Епидемиолошка и вирусолошка ситуација у Европи 2019/2020

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је распрострањена широм региона и пријављена је од стране већине земаља у европском региону. Шест земаља је пријавило висок ниво интензитета вируса инфлуенце. Од узорака тестираних у овој сезони који су били позитивни на инфлуенцу, највише је било позитивних на тип А (63%), од чега је 70% било A(H1N1)pdm09. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (37%), B/Victoria сој је заступљен у 100% узорака.

6. Препоруке становништву

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене, као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Прирпемила: др Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију у ИЈЗ РС
Број отварања: 4085
Датум објаве: 13.03.2020.