Извјештај о надзору над инфлуенцом у осмој недјељи 2020. године (17. - 23.02.2020.) у Републици Српској


1. Епидемиолошки надзор

У осмој недјељи 2020. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 7.136 акутних респираторних инфекција (енглески: acute respiratory infections - АRI), док је обољења сличних грипу (енглески: influenza like illness - ILI) регистровано 1.999. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo је 53 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (енглески: severe acute respiratory infections - SARI) и то 32 у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, седам случајева у Болници Бијељина, шест случајева у Болници Требиње, по три случаја у Болници Градишка и Болници Зворник и по један случај у Болници Добој и УБ Фоча.


Од почетка сезоне укупно је пријављено 88.443 АRI, 16.527 ILI и 376 SARI. U osmoj nedjelji uočava se pad oboljelih od ILI poredeći sa prethodnom. Такође, забиљежено је и почетно опадање броја пријављених ILI у узрасној групи 5-14 тј. школски узраст дјеце у основним школама. Посматрајући податке ове недјеље и поредећи их са подацима из претходне сезоне у истом периоду, ARI показује много мање вриједности у овој сезони. ILI у овој недјељи показује дупло веће вриједности у односу на исту недјељу прошле сезоне, али још увијек не премашује највеће вриједности прошле сезоне, јер је врхунац сезоне прошле сезоне био у 5. недјељи па су вриједности ILI из 8. недјеље ове сезоне достигнуте прошле сезоне у 6. недјељи. SARI ове сезоне показује значајно мање вриједности у односу на прошлу сезону. С обзиром на период у којем се налазимо и подацима са којима располажемо из свих здравствених установа, улазимо у период стагнације и постепеног опадања активности респираторних вируса типичних за ово доба године, самим тим и вируса грипе. Такође, значајно је учвршћен надзор над све три врсте инфекција, тако да све здравствене установе ревносније пријављују случајеве ових група инфекција, јер се увидио значај спровођења овакве врсте надзора у Републици Српској.

Укупно од почетка сезоне па до сада, највећу инциденцију обољења сличних грипи (ILI) су имали домови здравља које покрива Регионални центар Источно Сарајево, а најмање Бијељина и Регионални центар Зворник, док је највише SARI од почетка сезоне пријављено у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Највећи број обољелих од ILI је у узрасној групи од пет до14 година живота, а затим слиједе узрасне групе од 30 до 64 године живота, док је у категорији SARI највише обољелих у узрасним групама од 30 до 64 године живота и од рођења до четири године живота. Полна дистрибуција је углавном уједначена.

2. Тестирање

У осмој недјељи тестирано је 4 SARI и 1 ILI у референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске, од којих су три  била позитивна на инфлуенцу A(H3). Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, 35,4% узоракa је било позитивно на вирусе инфлуенце (или укупно 51 узорак). Од досад позитивних узорака, 47% је позитивно на инфлуенцу A(H3) и 23% на инфлуенцу Б/ Victoria, док заступљеност узорака позитивних на вирус инфлуенце А (H1)pdm09 износи 16%.

4. Смртни исходи

У протеклој осмој недјељи, пријављена су два смртна исхода SARI, један у Универзитетском клиничком центру Републике Српске који је био позитивни на вирус инфлуенце А(H1)pdm09 и један у ОБ Зворник који није тестиран на вирусе грипе. Ради се о особама средње и старије животне доби са вишеструким изузетно тешким коморбидитетима.

5. Епидемиолошка и вирусолошка ситуација у Европи 2019/2020

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је распрострањена широм региона и пријављена је од стране већине земаља у европском региону. Једна земља је пријавила јако висок ниво интензитета вируса инфлуенце а седам земаља висок ниво. Од узорака тестираних у овој сезони који су били позитивни на инфлуенцу, највише је било позитивних на тип А (78%), од чега је 50% било A(H1N1)pdm09 а 50% подтипа A(H3N2). Вирус инфлуенце подтипа A(H3N2) је повезан са већим оболијевањем старије популације. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (22%), B/Victoria сој је заступљен у 94% узорака.

6. Препоруке становништву

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене, као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир,  начелник Службе за епидемиологију
Број отварања: 5539
Датум објаве: 28.02.2020.