Одржан састанак у вези са истраживањем „Пружање информација о здравственом осигурању и понашање старијих особа из руралних дијелова Републике Српске приликом тражења информација у вези са здрављем“, 29.јануар 2020.


У оквиру почетка реализације истраживања „Пружање информација о здравственом осигурању и понашање старијих особа из руралних дијелова Републике Српске приликом тражења информација у вези са здрављем“ в.д. директора ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, Бранислав Зељковић одржао је састанак са представницима Фонда здравственог осигурања Републике Српске, ЈЗУ Дома здравља Бањалука и Републичког завода за статистику. На састанку су представници Института представили циљеве и начин провођења истраживања те је договорена сарадња свих учесника у истраживању.


Старијим људима у руралним подручјима Републике Српске често недостају информације о томе како да искористе своја права која проистичу из здравственог осигурања, што им ограничава доступност здравствене зaштите. Како би осигуране особе користиле права из здравствног осигурања та права не само да морају бити загарантована законима и другим прописима, већ морају постојати и дјелотворни механизми за остваривање права из здравственог осигурања.

Очекујемо да кроз добијене резултате поменутог истраживања утврдимо на који начин особе старије од 65 година, које живе у руралним дијеловима Републике Српске, добијају информације о начину остваривања здравствене заштите, како користе добијене информације и колико им те информације помажу у остваривању здравствене заштите. Поред особа старијих од 65 година у истраживању ће бити интервјуисани представници тимова породичне медицине, заштитници права осигураних лица Фонда здравственог осигурања Републике Српске, и представници менаџмента Фонда здравственог осигурања Републике Српске како би поред виђења старијих особа утврдили перспективу доносиоца одлука и пружаоца услуга о доступности информација о здравственом осигурању старијим особама.

Истраживање се проводи уз финансијку подршку Алијансе за истраживање здравствене политике и система (Alliance for Health Policy and Systems Reseach, WHO), а уз сагласност Етичког одбора ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске и Министарства здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске.

 

Припремила: др Стела Стојисављевић, спец. социјалне медицне у ИЈЗ РС
Број отварања: 2735
Датум објаве: 04.02.2020.