План јавних набавки за 2020. годину


План јавних набавки за 2020. годину

 



Број отварања: 5105
Датум објаве: 03.02.2020.