Извјештај о надзору над инфлуенцом у 2. недјељи 2020. gодине (06.01 - 12.01.2020) у Републици Српској


1. Епидемиолошки надзор

У 2. недјељи 2020. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 3.216 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 484. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo је 9 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то два обољела у УКЦ Републике Српске,  један у Болници Добој, један у Болници Приједор, пет обољелих у Болници Бијељина.


Од почетка сезоне укупно је пријављено 52.294 АRI инфекција, ILI инфекција 8.141, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 158. Поредећи ове податке са претходном сезоном, група ILI инфекција (обољења слична грипи на примарном нивоу здравствене заштите) показује значајно ниже вриједности у овој сезони и то више него двоструко је мањи број приојављених обољелих у односу на исти период прошле године. SARI инфекције показују веће вриједности на укупном нивоу од почетка сезоне, међутим у овој недјељи прошле сезоне забиљежен је скок у пријављеном броју обољелих од ових инфекција и то три пута више у односу на исту недјељу ове године. С обзиром на период све веће циркулације респираторних вируса типичних за овај дио године, можемо очекивати уобичајен пораст оболијевања од ових инфекција. Такође, значајно је учвршћен надзор над све три врсте инфекција, тако да све здравствене установе ревносније пријављују случајеве ових група инфекција, јер су увидио значај спровођења овакве врсте надзора у Републици Српској.

Највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) је имала регија Источно Сарајево, а најмање Бијељина и Зворник, док је највише SARI случајева од почетка сезоне пријављено у Болници Добој. Највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасним групама 5-14 и 0-4, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасним групама 0-4 и 30-64. Полна дистрибуција је углавном уједначена.

2. Тестирање

У 2. недјељи тестирана су два SARI узорка и један ILI узорак, од којих су SARI узорци били негативни на вирусе грипе, док је ILI узорак био позитиван на вирус инфлуенце тип А (подтипизација је у току). Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, ово је други узорак позитиван на вирус инфлуенце, док је прошле сезоне у овој недјељи било четири пута више позитивних узорака.

4. Епидемиолошка и вирусолошка ситуација у Европи 2019/2020

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце расте у европском региону иако још увијек већина земаља пријављује низак ниво активности вируса, док је ссамо једна земља пријавила висок ниво интензитета. Вирус инфлуенце тип А доминира широм европског региона, иако је одређен број земаља пријавило доминацију вируса инфлуенце тип Б или кодоминацију вируса инфлуенце тип А и тип Б. Од почетка сезоне од тестираних узорака који су били позитивни на инфлуенцу, највише је оних позитивних на тип А (87%), а од тога 76% је подтип A(H3N2), док је подтипа A(H1N1)pdm09 било 24%. Вирус инфлуенце подтипа A(H3N2) је повезан са већим оболијевањем старије популације. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (14%), B/Victoria сој је заступљен у 88% узорака.

5. Препоруке становништву

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију
Број отварања: 4896
Датум објаве: 17.01.2020.