Извјештај о надзору над инфлуенцом у 1. недјељи 2020. године (30.12.2019 - 05.01.2020) у Републици Српској


У 1. недјељи 2020. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 2.958 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 464. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo је 18 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то једанаест обољелих у ОБ Добој, три обољела у ОБ Источно Сарајево, два обољела у ОБ Приједор, те по један обољели у УКЦ Републике Српске и ОБ Требиње. Од почетка сезоне укупно је пријављено 49.078 АRI инфекција, ILI инфекција 7.657, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 149.


Поредећи ове податке са претходном сезоном, група SARI инфекција показујe веће вриједности у односу на претходне сезоне у истом периоду као и веће вриједности у односу на претходну недјељу. Пораст оболијевања је сасвим очекиван, с обзиром на период све веће циркулације респираторних вируса типичних за овај дио године. Такође, значајно је учвршћен надзор над овим инфекцијама, тако да све здравствене установе ревносније пријављују случајеве ових група инфекција, јер су увидио значај спровођења овакве врсте надзора у Републици Српској.

Највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) је имала регија Источно Сарајево, а најмање Бијељина и Зворник, док је највише SARI случајева од почетка сезоне пријављено у ОБ Добој. Највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасним групама 5-14 и 0-4, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасним групама 0-4 и 30-64. Полна дистрибуција је углавном уједначена.

У 1. недјељи тестиран је један SARI узорак и један ILI узорак, од којих је SARI узорак био позитиван на вирус инфлуенце тип А (подтипизација је у току). Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, ово је први узорак позитиван на вирус инфлуенце.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце расте у европском региону иако још увијек већина земаља пријављује низак ниво активности вируса. Вирус инфлуенце тип А доминира широм европског региона, иако је одређен број земаља пријавило доминацију вируса инфлуенце тип Б или кодоминацију вируса инфлуенце тип А и тип Б. Од почетка сезоне од тестираних узорака који су били позитивни на инфлуенцу, највише је оних позитивних на тип А (86%), а од тога 77% је подтип A(H3N2), док је подтипа A(H1N1)pdm09 било 23%. Вирус инфлуенце подтипа A(H3N2) је повезан са већим оболијевањем старије популације. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (14%), B/Victoria сој је заступљен у 84% узорака.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију
Број отварања: 5277
Датум објаве: 13.01.2020.