Извјештај о надзору над инфлуенцом у 49. недјељи 2019. године (02.12 - 08.12.2019) у Републици Српској


У 49. недјељи 2019. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 3.988 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 543. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo је 19 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то пет обољелих у УКЦ Републике Српске, десет обољелих у Болници  Добој, три обољела у Болиници Бијељина и један обољели у Болници Требиње. Од почетка сезоне укупно је пријављено 33.243 АRI инфекција, ILI инфекција 5.373, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 91. Поредећи ове податке са претходном сезоном, група ILI и SARI инфекција показују веће вриједности у односу на претходне сезоне у истом периоду, иако тренд кретања ILI инфекција у задње двије недјеље је у опадању. Пораст је сасвим очекиван, с обзиром на период све веће циркулације респираторних вируса типичних за овај дио године.


У 49. недјељи тестирано је пет SARI узорака и три ILI узорка, од којих ниједан није био позитиван на вирусе инфлуенце. Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, ниједан није био позитиван на вирусе инфлуенце.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце расте у европском региону иако још увијек већина земаља пријављује низак ниво активности вируса. Регистрована је циркулација вируса инфлуенце типа А и Б са већим процентуалним учешћем вируса инфлуенце типа А, од којих 78% је подтип A(H3N2). Неке земље су пријавиле доминацију вируса инфлуенце тип Б.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију

 
Број отварања: 1397
Датум објаве: 12.12.2019.