ХИВ/АИДС-епидемиолошка ситуација у Републици Српској


На основу достављених пријава и анализе података у Републици Српској од пријаве првих обољелих до сада је регистровано укупно 132 обољеле особе од ХИВ/АИДС-а. Од укупног броја регистрованих, од 1. децембра 2018. до сада пријављено је укупно 10 нових обољелих пацијената, од тога пет ХИВ-а и пет од АИДС-а.


У наведеном периоду, пријављена су и четири смртна случаја од АИДС-а који су раније пријављени као ХИВ/АИДС. Према полној структури обољелих,  осам је мушког, а двоје женског пола. Начин преноса инфекције код пет обољелих је хетеросексуални, а пет припада хомосексуалној/бисексуалној популацији. Од укупног броја новооткривених, седам су аутохтони, а три случаја су импортована. На графикону 1. приказана је дистрибуција пријављених ХИВ+, обољелих и умрлих од АИДС-а у периоду од 2002. до 2019. године.

Графикон 1. Дистрибуција ХИВ+, обољелих и умрлih АИДС-а од 2002-2019.год.

Анализом података свих пријављених у наведеном периоду, према полној структури од 80% су особе мушког пola, 19% женског, а један регистровани је непознатог полног статуса, (графикon 2).

 

Графикон 2. Дистрибуција регистрованих од ХИВ/АИДС-а према полу

Посматрајући узраст, највећи број је регистрован у узрасној групи 30-39 година, затим 50-59, слиједе 40-49, 20-29 и 0-9 година, док за 15 особа које су пријављени као носиоци ХИВ-а не постоје подаци о узрасту, па су означени у групи непознато (графикон 3).

 

Графикон 3. Дистрибуција регистрованих лица од ХИВ/АИДС-а према узрасним групамa

Када је у питању пут преноса инфекције, најучесталији пут преноса ХИВ инфекције и даље је хетеросексуални контакт (48%), затим хомо/бисексуални (37%), 5% припада групи ињекционих корисника дрога, 1% је заражено препаратима крви, 1% вертикални пренос, а за 8% пријављених нема података који начин су се инфицирали ХИВ-ом (графикон 4).

Графикон 4. Путеви и начини преноса ХИВ инфекције (%)

У Републици Српској се у оквиру редовних активности у континуитету  проводи епидемиолошки надзор, надзор и лијечење високоактивном антиретровирусном терапијом особа са ХИВ/АИДС-ом, а посебна пажња је посвећена раном откривању инфицираних вирусом ХИВ-а. На Клиници за инфективне болести УКЦ Републике Српске антиретровирусном терапијом (АРТ) тренутно се лијечи 60 особа које живе са ХИВ/АИДС-ом. Од посљедица АИДС-а у Републици Српској до сада су умрле 24 обољеле особе.

 

Припремила: мр сц. др Љубица Јандрић, спец. епидемиолог у ИЈЗ РС
Број отварања: 6561
Датум објаве: 27.11.2019.