Извјештај о надзору над инфлуенцом у 45. недјељи 2019. године (11.11 - 17.11.2019) у Републици Српској


У 46. недјељи 2019. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 3.418 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 458. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo је 12 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то три обољела у УКЦ Републике Српске, пет обољелих у ОБ Добој, три обољела у ОБ Бијељина и један обољели у ОБ Требиње. Од почетка сезоне укупно је пријављено 21.950 АRI инфекција, ILI инфекција 3.535, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 53.


У 46. недјељи тестирана су два SARI узорка и два ILI узорка, од којих ниједан није био позитиван на вирусе инфлуенце. Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, ниједан није био позитиван на вирусе инфлуенце.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце је на ниском нивоу широм европског региона. Вируси инфлуенце су спорадично детектовани. Регистрована је циркулација вируса инфлуенце типа А и Б са већим процентуалним учешћем вируса инфлуенце типа А.

У 46. недјељи у Институту за јавно здравство Републике Српске jе започела вакцинација против инфлуенце за сезону 2019/2020. Институт за јавно здравство Републике Српске је набавио 3000 доза вакцина за категорије које желе да се вакцинишу по сопственом избору, док је у сарадњи са Фондом за здравствено осигурање набављено 15.000 доза за категорије становништва које су ослобођене плаћања вакцине. Ове године је набављена "четворовалентна" вакцина, направљена за заштиту од два типа А и два типа Б вируса инфлуенце. Ова вакцина смањује могућност неподударности вируса кориштених за производњу вакцине са вирусима који преовладавају у циркулацији међу становништвом.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију

 
Број отварања: 3993
Датум објаве: 25.11.2019.