Извјештај о надзору над инфлуенцом у 41. недјељи 2019. године (07.10 - 13.10.2019) у Републици Српској


У 41. недјељи 2019. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 3.180 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 438. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo је 9 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то шест обољелих у ОБ Добој и три обољела у ОБ Бијељина.


У 41. недјељи тестирана су два ILI узорка од којих ниједан није био позитиван на вирусе инфлуенце. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце је на ниском нивоу широм европског региона. Вируси инфлуенце су спорадично детектовани, а регистрована је циркулација вируса инфлуенце типа А и Б.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију
Број отварања: 3083
Датум објаве: 17.10.2019.