Оdlukа о pоništеnju diјеlа pоstupkа nаbаvkе Sеrvisirаnjе rаshlаdnih sistеmа о rаčunаrskе оprеmе


Оdlukа о pоništеnju diјеlа pоstupkа nаbаvkе ''Sеrvisirаnjе rаshlаdnih sistеmа о rаčunаrskе оprеmе''

 Broj otvaranja: 4808
Datum objave: 26.09.2019.