Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. Института и регионалних центара за лот 7


Одлука о поништењу поступка набавке: "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. Института и регионалних центара за лот 7"

 Број отварања: 5249
Датум објаве: 26.09.2019.