Одлука о поништењу поступка набавке: Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г.


Одлука о поништењу поступка набавке: "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г." 

 Број отварања: 5162
Датум објаве: 26.09.2019.