Директори Института за јавно здравство и Инспектората Републике Српске разговарали о унапређењу сарадње, 2.август 2019. год.


Вршилац дужности директора ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бранислав Зељковић и вршилац дужности директора Инспектората Републике Српске, Данијела Батар разговарали су о унапређењу сарадње ових институција, чије дјелатности су вишеструко повезане.


Инспекторат Републике Српске као контролни орган има дневне потребе за услугама лабораторијских анализа у различитим инспекцијским секторима, док Институт за јавно здравство Републике Српске као јавна здравствена установа између осталог обавља испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, вода, ваздуха, предмета опште употребе и друго.

Директорица Батар истакла је да је задовољна досадашњом сарадњом институција, да Институт за јавно здравство Републике Српске као референтна лабораторија за бројна испитивања, као што је микробиологија, представља озбиљног и одговорног партнера у активностима инспекције на заштити здравља становништва, те да се даљим унапређењем рада и размјеном информација ниво заштите становништва, али и животне средине може унаприједити.

Значај рада Институт за јавно здравство Републике Српске потврђује и чињеница да многе приватне лабораторије склапају уговоре са овом установом, а према ријечима директора Зељковића свакодневне активности на праћењу, процјени и сузбијању ризике по здравље становништва позиционирају ову установу међу најважније у области јавног здравства.

 

Текст преузет са: http://www.inspektorat.vladars.net/vijest/direktori-inspektorata-i-institut-za-javno-zdravstvo-republike-srpske-razgovarali-o-unapreenju-saradnje-1126
Број отварања: 4516
Датум објаве: 06.08.2019.