Одлука о поништењу поступка набавке "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."


Одлука о поништењу поступка набавке: "Потрошни материјал за потребе микроб. лаб. за 2019-2020. г."
Број отварања: 5682
Датум објаве: 26.06.2019.