12. састанак Европске иницијативе за надзор над гојазношћу, 19.6.2019. год.


Представници ЈЗУ Инстута за јавно здравство Републике Српске учествовали су 13. и 14 јуна 2019. год. на 12. састанку Европске иницијативе за надзор над гојазношћу која је ове године одржана у Бергену у Норвешкој. Докторка Драгана Стојисављевић те др Аида Филиповић Хаџиомерагић из Завода за јавно здравство ФБиХ имале су заједничку постер презентацију на тему „Тренутне активности на спречавању гојазности код дјеце у Републици Српској и Федерацији БиХ“.


Представници Републике Српске учествовали су до сада на два састанка као посматрач, а од септембра 2019. године ће и активно учествовати у петој рунди имплементације иницијативе, када ће се на систематском случајном узорку дјеце у Републици Српској према методологији дефинисаној у ЦОСИ протоколу извршити мјерење антропометријских параметара и прикупити социодемографски подаци и подаци о здравственом понашању дјеце узраста од шест до 10 година. Иницијатива се проводи у готово 40 земаља у Европи, а у Републици Српској имплементација иницијативе је предвиђена Акционим планом за превенцију и контролу незаразних болести за период од 2019. до 2026. године. Резултати које добијемо помоћи ће нам у провођењу интервенција усмјерених на превенцију гојазности у што ранијој животној доби, заснованих на доказима, а чланство у мрежи за имплементацију ове иницјативе нам омогућава упоредни приказ резултата, размјену искустава и примјера добре пркасе са свих 39 учесника у мрежи. 

Европска иницијатива за надзор над гојазношћу (ЦОСИ) је јединствен систем који  већ више од 10 година мјери кретање прекомјерне тежине и претилости међу дјецом школског узраста. ЦОСИ подразумева примјену стандардизованих мерења тежине и висине за више од 300 000 деце у Европском региону СЗО сваке три године. На овај начин обезбијеђени су  репрезентативни подаци за земље учеснице, као и велики број података за цијелу европску регију како би се анализирале детерминанте претилости и гојазности у детињству.

Ова врло важна сарадња између Светске здравствене организације и институција које се баве истраживањима широм Европе пружају веома квалитетне податаке потребне да буду подстицај политикама и пракси када је у питању проблем прекомерне тежине и гојазности у детињству.

Гојазност код деце остаје важан јавноздравствени проблем у Европском региону СЗО и није равномјерно распрострањен како унутар тако и између земаља и популационих група. Гојазност у детињству је комплексна болест повезана са великим бројем озбиљних здравствених и социјалних посљедица укључујући и висок ризик од пријевремене смрти те инвалидитетом у каснијем добу.

Припремила: Милка Мрђа, ПР
Број отварања: 4873
Датум објаве: 19.06.2019.