Јавни позив за достављање понуда за сервис и калибрацију мјерне опреме


Јавни позив за достављање понуда за сервис и калибрацију гама станица система за рано узбуњивање
Број отварања: 6056
Датум објаве: 15.04.2019.