Свјетски дан здравља, 7. април


Више од седам деценија, у цијелом свијету, сваке године се на овај датум обиљежава Свјетски дан здравља, а то је прилика да се изабраној теми посвети веће пажња која је важна за становништво цијеле планете.


Главни циљ Свјетске здравствене организације је универзана здравствена заштита како би свака особа у свијету могла добити потребну његу и лијечење када им је потребна на свим нивоима и на сваком мјесту. Међутим, милиони људи још  немају приступ здравству, тако да су приморани да бирају између здравствене заштите и других дневних трошкова као што су храна, одјећа и остале основне животне потребе.

Због тога је, овогодишња тема за обиљежавање Свјетског дана здравља је „Универзална покривености здравственом заштитом”, са фокусом на примарну здравствену заштиту

Циљ овогодишње кампање је да помогне људима да боље разумију шта универзална здравствена заштита значи - које услуге и подршку треба да буду доступне и гдје. Кампања даје могућност да кроз визуелни материјал, људима који имају приступ квалитетној и приступачној здравственој заштити да схвате какав је живот за људе без здравствене заштите и да се залажу за једнак приступ свима и свугдје. Исто тако, здравствени радници ће имати важну улогу у кампањи, помажући доносиоцима одлука за здравље да препознају шта је људима потребно у погледу његе, посебно на нивоу примарне здравствене заштите. Кампања такође представља прилику за министре здравства и друге доносиоце одлука у влади да се обавежу да предузму мјере за рјешавање недостатака у универзалном здравственом осигурању у својим земљама, као и да истакну напредак који је већ учињен.

Једно од основних људских права је право на здравље. Људи треба да имају довољно информација о здрављу и о потребним услугама да би на одговарајући начин водили рачуна о свом здрављу и здрављу својих породица. Према подацима СЗО, најмање половина људи у свијету тренутно није у могућности да добије основне здравствене услуге. Скоро 100 милиона људи је екстремно сиромашно, а мора да плаћа здравствене услуге. Око 12% свјетске популације потроши 10% својих прихода на здравствене трошкове, што представља прекомјерне трошкове и велики глобални проблем.

Здравствена заштита је организована и свеобухватна дјелатност друштва са циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравља. У том смислу она обухвата провођење мјера за очување и унапређење здравља становништва, спрјечавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља, затим благовремено и ефикасно лијечење и рехабилитацију. Примарна здравствена заштита је врло значајан дио здравственог система, од чије ефикасности и квалитета рада зависи извршење осталих дијелова здравственог система (стационарна заштита). Квалитетна и приступачна примарна здравствена заштита је темељ универзалне покривености здравственом заштитом. Кроз примарну зравствену заштиту најчешће се реализује први контакт са професионалном здравственом заштитом и успоставља се континуитет здравствене заштите. Примарна здравствена заштита покрива већину здравствених потреба током живота, укључујући услуге као што су: превенција и промоција здравља, планирање породице, лијечење, координацију са другим нивоима здравствене заштите. У већини случајева корисници на овом нивоу успијевају да задовоље своје здравствене потребе, а уколико то није случај има улогу посредника за упућивање на више рефералне нивое заштите. Основна карактеристика овог нивоа здравствене заштите јесте пружање услуга грађанима на територији на којој живе и раде.

Неке од кључних порука :

  • Здравље је људско право, вријеме је за здравље за све.
  • Квалитетна, приступачна примарна здравствена заштита је темељ универзалног здравственог осигурања.
  • Примарна здравствена заштита је брига за људе и помаже им да побољшају своје здравље или одрже своје благостање, а не само да лијече једну болест или стање.
  • Здравствени систем са јаком примарном здравственом заштитом пружа боље здравствене исходе, исплатив је и побољшава квалитет.
  • Здравствени радници примарне здравствене заштите имају сталан и поуздан однос са својим пацијентима и знају њихову здравствену историју, а познавање пуне слике помаже у побољшању њихове бриге и штеди новац.
  • Примарни здравствени радници познају традицију, културу и праксу својих заједница, што их чини неопходним за вријеме избијања природних пошасти или хитних ситуација.

Да би здравље за све постало стварност, потребни су нам:

  • појединци и заједнице који имају приступ висококвалитетним здравственим услугама како би се бринули о свом здрављу и здрављу својих породица,
  • квалификовани здравствени радници који пружају квалитетну бригу оријентисану на људе, и
  • креатори политике који су посвећени улагању у примарну здравствену заштиту.

Свјетски дан здравља је и ове године прилика да подсјетимо становништво на значај здравих стилова живота и превенцију, смањење фактора ризика за настанак болести. Као и сваке године, и ове године овај датум ће се обиљежити низом манифестација у циљу очувања и унапређења здравља и побољшања квалитета живота.

 

Текст припремила: мр сц. др Љубица Јандрић, спец. епидемиологије у ИЈЗ РС
Број отварања: 6266
Датум објаве: 04.04.2019.