План јавних набавки за 2019. годину


План јавних набавки за 2019. год.
Број отварања: 7592
Датум објаве: 03.02.2020.