Извјештај о надзору над инфлуенцом у 8. недјељи 2019. године (18.02 - 24.02.2019) у Републици Српској


Преглед епидемиолошке ситуације

У 8. недјељи 2019. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 3.363 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 865. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављен је 71 случај тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то 37 случајева у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, 12 случајева у Болници Добој, 2 случаја у Болници Приједор, Болница Градишка 1 случај, Болница Бијељина 2, затим 3 случаја у Болници Зворник, 4 случаја у Универзитетској болници Фоча, 2 случајa Болници Источно Сарајево, у Болници Невесиње 1 случај, 5 случајева у Болници Требиње, у Психијатријској болници Модрича 2 случаја, док Психијатријска болница Соколац није пријавила нове случајеве.


Од почетка сезоне укупно је пријављено 56.482 АRI инфекција, ILI инфекција 17.293, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 648. Највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) су имале регије Требиње и Источно Сарајево, а најмање Фоча и Добој, док је највише SARI случајева пријављено у Универзитетском клиничком центру Републике Српске и Болници Добој. Највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасним групама 5-14, 15-29 и 30-64, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасним групама 30-64 и 65< година. Полна дистрибуција је углавном уједначена. По процентуалном учешћу, досад је од ILI инфекција у Републици Српској обољело 1,2% становништва.

Поредећи ове податке са претходном седмицом, уочава се и даље пад пријављених случајева све три групе инфекција. Укупан број пријављених SARI случајева из свих болница у Републици Српској наставља тренд опадања. Овакви подаци говоре о даљем континуираном паду активности вируса инфлуенце, што управо и одговара очекиваној епидемиолошкој ситуацији за ову седмицу и период у којем се налазимо.

Поредећи ове податке са претходном сезоном, све три групе инфекција показују веће вриједности у односу на претходне сезоне у истом периоду. Међутим, поред евидентног пораста активности вируса у Републици Српској, региону и земљама Европе, повећан број регистрованих обољелих свакако се приписује и јачем надзору над тешким акутним респираторним инфекцијама и бољом примјеном дефиниције случаја, као и већим могућностима и капацитетима за тестирање обољелих, што претходних година није био случај. Такође, када поредимо претходне двије сезоне са садашњом 2018/19, наглашавамо да су оне биле неуобичајено благе па се самим тим ова сезона чини још интензивнија него што је то уобичајено за сезонско јављање инфлуенце.

Тестирање

У 8. недјељи тестирано је 9 узорака, од којих је позитивно било 6 узорака и то: 5 SARI случаја и 1 ILI случај, а код свих је утврђен вирус инфлуенце A (подтипизација је у току), што све заједно представља 64% од досад укупно узетих узорака од почетка сезоне. Код свих позитивних тестираних случајева, утврђен је вирус инфлуенце A, а код већине је подтипизацијом утврђен подтип (H1)pdm09.

Смртни исходи

Институту за јавно здравство Републике Српске је у 8. недјељи пријављено да је 8 пацијената преминуло од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI). 6  пацијената је пријављено из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, 1 пацијент из ОБ ЗВорник и 1 пацијент из ОБ Источно Сарајево. Највећи број пацијената су лица средње до старије животне доби са бројним вишеструким и тешким коморбидитетима хроничних незаразних, али и других заразних болести. Ниједан од преминулих пацијената није био вакцинисан против грипе. Поредећи ове податке о броју умрлих са подацима из претходне двије недјеље, уочава се стагнација броја смртних исхода SARI случајева, са напоменом да је половина преминулих пацијената пријављених у 8. недјељи хоспитализована раније у односу на извјештајни период.

Од почетка сезоне, пријављено је укупно 54 умрлих од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI). Готово сви умрли су лица средње и старије животне доби са тешким вишеструким коморбидитетима.

Епидемиолошка ситуација у Европи

Институт за јавно здравство Републике Српске свакодневно прати епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и региону, као и информације Европског центра за контролу болести и Свјетске здравствене организације. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце је и даље широко распрострањена у европског региону и регистрована је циркулација вируса инфлуенце А и Б. Земље као што су Мађарска, Грчка, Њемачка и Француска су пријавиле висок итензитет циркулације вируса инфлуенце. Од почетка сезоне од тестираних узорака који су били позитивни на инфлуенцу, највише је оних позитивних на тип А (99,2%), а од тога 65,1% је подтип A(H1N1)pdm09, доk је подтипа A(H3N2) било 34,9%. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (0,8%), B-Yamagata сој је заступљен у 54,3% узорака.

Препоруке и мјере превенције

Сојеви вируса инфлуенце који су засад доминантни и који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини. То је веома значајан податак у погледу превенције ове болести и користи које имају сви који су се вакцинисали ове године.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је и даље примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. Посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију ИЈЗ РС
Број отварања: 1453
Датум објаве: 26.02.2019.