Извјештај о надзору над инфлуенцом у 6. недјељи 2019. године (04.02 - 10.02.2019) у Републици Српској


Преглед епидемиолошке ситуације

У 6. недјељи 2019. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 3.907 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 1.881.

У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 108 случајa тешке акутне респираторне инфекције (SARI) то 37 случајa у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, 15 случаја у ОБ Добој, 8 случаја у ОБ Приједор, ОБ Градишка 14 случаја, ОБ Бијељина 10, затим 9 случаја у ОБ Зворник, 2 случаја у Универзитетској болници Фоча, 4 случајa ОБ Источно Сарајево, у ОБ Невесиње 2 случаја, 7 случаја у ОБ Требиње, док Психијатријска болница Соколац није пријавила нове случајеве.


Од почетка сезоне укупно је пријављено 49.405 АRI инфекција, ILI инфекција 15.144, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 495. Највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) су имале регије Требиње и Источно Сарајево, а најмање Фоча и Бијељина, док је највише SARI случајева пријављено у Универзитетском клиничком центру Републике Српске и ОБ Добој.

Највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасним групама 5-14 и 30-64, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасним групама 30-64 и 65< година. Полна дистрибуција је углавном уједначена. По процентуалном учешћу, досад је од ILI инфекција у Републици Српској обољело 1,08% становништва. Поредећи ове податке са претходном седмицом, уочава се значајан пад пријављених случајева све три групе инфекција. Број пријављених САРИ случајева у УКЦ Републике Српске је драстично смањен, готово упола мање него у претходној седмици. Овакви подаци најављују предстојећи пад активности вируса инфлуенце, што управо и одговара очекиваној епидемиолошкој ситуацији за ову седмицу и период у којем се налазимо.

Поредећи ове податке са претходном сезоном, све три групе инфекција показују веће вриједности у односу на претходне сезоне у истом периоду. Међутим, поред евидентног пораста активности вируса у Републици Српској, региону и земљама Европе, повећан број регистрованих обољелих свакако се приписује и јачем надзору над тешким акутним респираторним инфекцијама и бољом примјеном дефиниције случаја, као и већим могућностима и капацитетима за тестирање обољелих, што претходних година није био случај. Такође, када поредимо претходне двије сезоне са садашњом 2018/19, наглашавамо да су оне биле неуобичајено благе па се самим тим ова сезона чини још интензивнија него што је то уобичајено за сезонско јављање инфлуенце.

Тестирање

У 6. недјељи тестирано је 17 узорака, од којих је позитивно било 14 узорака и то: 13 SARI случаја и 1 ILI случај, а код свих је утврђен вирус инфлуенце A (подтипизација је у току), што све заједно представља 64% од досад укупно узетих узорака од почетка сезоне. Код свих позитивних тестираних случајева, утврђен је вирус инфлуенце A, а код већине је подтипизацијом утврђен подтип (H1)pdm09.

Смртни исходи

Институту за јавно здравство Републике Српске је у 6. недјељи пријављено да је 8 пацијента преминуло од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI). Од тога је Универзитетски клинички центар Републике Српске пријавио да су преминула 3 пацијента, док су ОБ Добој, ОБ Градишка, ОБ Бијељина, ОБ Зворник и ОБ Требиње пријавили по један смртни случај тешке акутне респираторне инфекције и 4 од њих је било позитивно на вирус инфлуенце А (H1)pdm09. Највећи број пацијената су лица средње до старије животне доби са бројним вишеструким и тешким коморбидитетима хроничних незаразних, али и других заразних болести. Ниједан од преминулих пацијената није био вакцинисан против грипе.  Поредећи ове податке о броју умрлих са подацима из претходне недјеље, уочава се пад броја умрлих за 55%, а што говори у прилог томе да нам слиједи пад активности вируса инфлуенце како се приближавамо 8. недјељи.

Од почетка сезоне пријављено је укупно 38 умрлих од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI). Готово сви умрли су лица средње и старије животне доби са тешким вишеструким коморбидитетима.

Епидемиолошка ситуација у Европи

Институт за јавно здравство Републике Српске свакодневно прати епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и региону, као и информације Европског центра за контролу болести и Свјетске здравствене организације. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце је у порасту у већини земаља у сјевернoј хемисфери и регистрована је циркулација вируса инфлуенце А и Б. Земље као што су Румунија, Мађарска, Грчка, Албанија, Италија и Француска су пријавиле висок итензитет циркулације вируса инфлуенце. Од почетка сезоне од тестираних узорака који су били позитивни на инфлуенцу, највише је оних позитивних на тип А (98,9%), а од тога 66,1% је подтип A(H1N1)pdm09, доk је подтипа A(H3N2) било 33,9%. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (1,1%), B-Yamagata сој је заступљен у 55,2% узорака , а B-Victoria сој 44,8%.

Препоруке и мјере превенције

Сојеви вируса инфлуенце који су засад доминантни и који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини. То је веома значајан податак у погледу превенције ове болести и користи које имају сви који су се вакцинисали ове године.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Институт за јавно здравство Републике Српске је свим болницама и Универзитетском клиничком центру Републике Српске доставио допис са препорукама интензивније примјене свих мјера спречавања ширења респираторних инфекција приликом контакта са обољелим.

 

Припремила: др Јелена Ђаковић Девић, епидемиолог у ИЈЗ РС
Број отварања: 4206
Датум објаве: 13.02.2019.