Извјештај о надзору над инфлуенцом у 51. недјељи 2018. год.


У 51. недјељи 2018. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 2.588 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 622. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo je 6 случаја тешке акутне респираторне инфекције (SARI) који су захтијевали хоспитализацију и то 3 случаја у УКЦ РС и 3 случаја у ОБ Приједор. Од почетка сезоне укупно је пријављено 24.195 АRI инфекција, ILI инфекција 5.680, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 22.

Од досад узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, ниједан није био позитиван на вирусе инфлуенце.


Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце је још увијек на доста ниском нивоу и регистрована је циркулација вируса инфлуенце А и Б. Неколико земаља је пријавило локалну или регионалну активост вируса инфлуенце. Подаци из 115 земаља који су званично пријавили податке, показују да од тестираних узорака који су били позитивни на инфлуенцу, највише је оних позитивних на тип А (94,8%), а од тога 84,1% је подтип A(H1N1)pdm09. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (5,2%), B-Yamagata сој је заступљен у 63% узорака , а B-Victoria сој 37%.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију

 
Број отварања: 5035
Датум објаве: 31.12.2018.