Nа Kоpаоniku оdržаn XX nаciоnаlni i VI mеđunаrоdni nаučni stručni skup Sistеm kvаlitеtа uslоv zа uspјеšnо pоslоvаnjе i kоnkurеntnоst


U periodu od 28-30.11.2018.godine, na Kopaoniku je u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije održan jubilarni 20. nacionalni i 6. međunarodni naučno stručni skup Sistem kvaliteta- uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost. Skupu je prisustvovalo preko 300 učesnika, a a među njima i direktor i predstavnik rukovodstva za kvalitet Instituta za javno zdravstvo RS, Miodrag Marjanović i Zdravka Adamović.


Prvog dana održana su dva okrugla stola: „Razvoj i implementacija sistema za evaluaciju performansi u visokoškolskim institucijama i sistemima u Srbiji“ i „Raspoloživost i bezbjednost hrane – od vizije do realnosti“. S obzirom da je Institut ove godine sveukupni pobjednik nagrade "Oskar kvaliteta 2018", skupu se obratio i pozdravio prisutne i direktor Miodrag Marjanović.
Skup je organizovan u saradnji sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, Visokom tehničko tehnološkom školom iz Kruševca, Mašinskim fakultetom Istočno Sarajevo i Incijativom za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope, a uz podršku Ministarstava privrede, Ministarstva prosvјete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Akreditacionog tijela Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Privredne komore Srbije.

U okviru ovog jubilarnog skupa organizovane su konferencije:

  • 45.Nacionalna konferencija o kvalitetu Srbije
  • 22. Savjetovanje SQM 2018
  • 2. Nacionalna konferencija o kvalitetu Bosne i Hercegovine
  • 2.međunarodna konferencija o istraživanju kvaliteta
  • 12. mađunarodna konferencija kvaliteta
  • 12. međunarodna konferencija ICQME 2018
  • 3. međunarodna konferencija o kvalitetu života

 

Kоrišćеn tеkst sа strаnicе "Аsоciјаciја zа kvаlitеt i stаndаrdizаciјu Srbiје", https://aqss.rs/skupovi/izvestaj-20-nss/

Priprеmilа: Milkа Mrđа, PR
Broj otvaranja: 2347
Datum objave: 07.12.2018.