Проведена Мисија процјене заштите од јонизујућег зрачења на радним мјестима од 8. до 16.октобра 2018. год.


У периоду од 08-16.10.2018. године проведена је Мисија процјене заштите од јонизујућег зрачења на радним мјестима (Occupational Radiation Protection Appraisals mission – ORPAS) у Босни и Херцеговини од стране Међународне агенције за атомску енергију (IAEA).


ORPAS мисија се проводи као услуга независне процјене у подручју заштите радника од  јонизирајућег зрачења од стране реномираних експерата које за те намјене ангажује IAEA. Таква процјена је прилика за земљу чланицу да се сви или неки аспекти њеног система заштите од јонизујућег зрачења независно процјењују и оцјењују према највишим међународним безбједносним стандардима, путем евалуације професионалне експозиције на терену, дакле на мјестима гдје носиоци ауторизација проводе своје активности у вези са заштитом од јонизирајућег зрачења радника.

У марту 2018. године Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну сигурност (ДРАРНС) је, у име Босне и Херцеговине, упутила званичан захтјев IAEA за одржавање ORPAS мисије у октобру 2018. године. ORPAS тим састојао се од 10 експерата из Белгије, Грчке, Ирске, Холандије, Пољске, Португала, Србије, Шведске и Украјине, који су били подијељени у пет група зависно од области у којима се вршила процјена.

Сврха ових процјена била је провјера законодавства и регулаторне инфраструктуре и практично провођење програма заштите од радијације на радном мјесту у оба ентитета у БиХ.

У оквиру мисије, једна од организација за тахничку подршку је била и Институт за јавно здравство Републике Српске – Центар за заштиту од зрачења. Током посјете ORPAS тима Центру за заштиту од зрачења, извршена је независна процјена свих аспеката система заштите од јонизујућег зрачења на радним мјестима према највишим међународним безбједносним стандардима. Тим је у свом извјештају дао позитивну оцјену Центру за заштиту од зрачења која  је од великог значаја како самом Центру тако и Институту јер представља круну напорног и пожртвованог рада запослених.

ORPAS мисија издала је одређене препоруке којим ће се побољшати цјелокупни систем професионалне експозиције у Босни и Херцеговини. Утврдили су и да су регулаторно тијело организације за техничку подршку и крајњи корисници, као што су болнице, имали користи од добро успостављене размјене информација. Препоручено је јачање контроле изложености на радном мјесту у областима као што су индустрија за прераду руде и минералних сировина, у којима радници можда нису увијек свјесни изложености зрачењу од природних радиоактивних материјала.  У оквиру мисије идентификоване су добре праксе у Босни Херцеговини које ће бити препоручене и другим земљама чланицама IAEA приликом провођења будућих ORPAS мисија.

Припремила: дипл.физичар Биљана Петровић, технички руководилац Лабораторије за личну дозиметрију у Центру за заштиту од зрачења ИЈЗ РС
Број отварања: 5215
Датум објаве: 04.12.2018.