Свјетски дан борбе против дијабетеса, 14. новембар


Обиљежавање Свјетског дана борбе против дијабетеса увеле су Међународна дијабетес федерација (International Diabetes Federation) и Свјетска здравствена организација WHO (World Health Organization) како би указале на пораст обољелих од дијабетеса широм свијета.


Тема Свјетског дана дијабетеса и Свјетског мјесеца дијабетеса за 2018. и 2019. годину је Породица и дијабетес. Материјали и акције које ће Међународна дијабетес федерација развијати током двије године кампање имаће за циљ:

  • подизање свијести о утицају који дијабетес има на породицу и мрежу подршке оних који су погођени овом болешћу,
  • промоција улоге породице у управљању, превенцији и едукацији о дијабетесу.

Према подацима Међународне дијабетес федерацијe, у свијету тренутно живи преко 425 милиона људи са дијабетесом, а према процјенама, до 2045. године број обољелих ће порасти на 629 милиона. Већина обољелих је дијабетес типа 2, што се у великој мјери може спријечити кроз редовну физичку активност, здраву и уравнотежену исхрану и промоцију здравог животног окружења. Породице играју кључну улогу у рјешавању фактора ризика за дијабетес типа 2, а сходно томе неопходно им је пружити одговарајуће образовање, ресурсе и окружење како би живјели здравим начином живота.

Једна од двије особе која тренутно живе са дијабетесом типа 2 није дијагностикована. Рана дијагноза и лијечење су кључни за спречавање компликација дијабетеса. Све породице су потенцијално угрожене дијабетесом, тако да је знање о знацима, симптомима и факторима ризика за све врсте дијабетеса од виталног значаја за рано откривање ове болести.

Дијабетес мелитус обољеле и породицу излаже великим финансијским трошковима. У многим земљама, трошкови лијечења износе половину породичног просјечног дохотка.

Према подацима Међународне дијабетес федерације у свијету мање од једног члана у четверочланој породици има приступ образовним програмима за дијабетес. Показано је да породична подршка и брига о дијабетесу имају значајан ефекат у побољшању здравствених резултата за људе са дијабетесом. Због тога је важно да се омогући континуирана едукација и подршка за обољеле од дијабетеса и њиховим породицама како би смањили емоционални утицај болести која може резултирати негативно на квалитет живота. У оквиру обиљежњавања свјетског дана дијабетеса 2018. и 2019. године,  припремљене су кампање, материјали и промотивне акције, како би се повећала свјесност о значају превенције ове болести у којој треба учествовати цијела друштвена заједница.

Дијабетес мелитус је стање хроничне хипергликемије које је настало удруженим дјеловањем генетских и многобројних фактора средине. Настаје због апсолутног или релативног недостатка инзулина као и неадекватног дејства инсулина, а манифестује се карактеристичном клиничком сликом са прогресивним развојем компликација кроз процесе атеросклерозе и микроангиопатије.

Дијабетес се због свог социјално-медицинског значаја назива болешћу цивилизације са изразитим епидемијским и/или пандемијским потенцијалом, као једно од најчешћих хроничних незаразних обољења и представља велики јавноздравствени проблем. Анализе су показале да је дијабетес водећи узрок сљепила, терминалне бубрежне инсуфицијенције и нетрауматске ампутације екстремитета, као и преране радне неспособности код радно активног становништва, односно сматра се да је дијабетес један од водећих узрока инвалидитета и морталитета у свијету. Доказано је да повећава ризик од кардиоваскуларних и цереброваскуларних обољења за два до седам пута, а због специфичног лијечења, хроничног тока, компликација и инвалидитета, дијабетес има значајно учешће у укупним трошковима здравствене заштите.

Дијабетес мелитус у Републици Српској

Дијабетес мелитус у Републици Српској се пријављује у складу са Правилником о обрасцу популационог и клиничког регистра, начину вођења, обрасцу пријава и поступку пријављивања дијабетес мелитуса.

Анализом достављених пријава укупан број пријављених са дијагнозом дијабетеса до 31. 12. 2017. год. jе 60130 а највећи број пријављених је и даље у регији Добој, затим слиједе Бања Лука, Зворник, Источно Сарајево, Требиње и Фоча (графикон 1).

Графикон 1. Број пријављених обољелих од дијабетес мелитуса са регионалном дистрибуцијом

 

Од укупног броја пријављених обољелих од дијабетеса, 14748 (25%) је тип 1 а 45382 (75%) је тип 2.

Анализирајући обољеле према узрасту, уочава се да се број обољелих лагано повећава од рођења до четврте деценије, а у петој деценији долази до наглог пораста обољелих, са највећим бројем обољелих у седмој деценији живота (графикон 2).

Графикон 2. Дистрибуција пријављених обољелих од дијабетес мелитуса  према узрасту

 

Према добијеним подацима, стопа преваленце дијабетеса у Републици Српској је 5,2 %. У односу на окружење и тренд кретања ове болести, процјењује се да се преваленца креће 6 до 8%.

У 2017. години је у Републици Српској пријављено укупно 1042 нових случајева обољелих од дијабетеса мелитуса (новооткривени), и то 98 инзулин зависних (тип 1), 944 инзулин независних (тип 2). Од укупног броја новообољелих, 543 су особе мушког а 499 су особе женског пола. На табели 1. приказана је регионала дистрибуција пријављених нових случајева обољелих од дијабетес мелитуса, према типу и полној структури у 2017. години.

Табела 1. Број новообољелих од дијабетеса у 2017. год. са регионалном дистрибуцијом у односу на тип и полну структуру

 

Стопа инциденце у 2017. години у Републици Српској је 90,0/100.000, а кретала се од 48,4/100.000 у региону Фоча до 131,6/100.000 у региону Зворник (графикон 3)

Графикон 3. Стопа инцијенције  дијабетес мелитуса са регионалном дистрибуцијом

 

Припремила: мр сц. др Љубица Јандрић, спец. епидемиологије
Број отварања: 5527
Датум објаве: 13.11.2018.