Јавни позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци


Јавни позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Број отварања: 3812
Датум објаве: 10.09.2018.