Јавни позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци


Јавни позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Број отварања: 4662
Датум објаве: 10.09.2018.