Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге, 26. јуни


Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге се обиљежава од 1987. године, када је Скупштина Уједињених Нација одлучила да се овај дан посвети борби против дрога са циљем подизања нивоа свијести и осјећаја одговорности о штетности дрога и неопходним превентивним активностима у циљу сузбијања, не само употребе него и илегалног тржишта дрога.  

Ове године се обиљежава међународни дан под слоганом „Прво слушај- слушање дјеце и младих је први корак да им се помогне да расту здраво и сигурно“. То је иницијатива за повећање подршке за превенцију кориштења дроге и ефективно улагање у благостање дјеце и младих, њихових породица и заједница.

 


До 2019. године земље чланице Уједињених Нација су се обавезале на реализацију циљева из Политичке декларације и плана акције за интегрисану и балансирану стратегију против употребе дрога у свијету. 

Препоруке Политичке декларације се базирају на области људских права, младих, дјеце, жена и заједнице, укључујући нове психоактивне супстанце, јачање међународне сарадње и алтернативни развој. Текст ставља нагласак на постојање националних политика и праксе везаних за контролу употребе дрога и има јак фокус на превенцији и лијечење од дрога. Злоупотреба дрога и зависност о дрогама је психолошки и социјални проблем који захвата све већи број младих људи, оштећује здрав потенцијал индивидуе и доводи до озбиљних поремећаја функционисања на нивоу можданих функција појединца, што се свакако рефлектује и на заједницу у којој живи.

Комисија Уједињених Нација за дроге и криминалитет (UNODC) која прати тржиште дрога процјењује  да је Балканска рута један од главних трговинских подручја која везују Афганистан са источним и западним земљама Европе.

На основу података Института за јавно здравство Републике Српска закључно са 31.12.2017. године у Републици Српској је регистровано 534 лијечених зависника (486 мушкараца и 48 жене). Просјечна старост лијечених зависника је 37 година живота (37 година за мушкарце и 34 за жене). Међу лијеченим зависницима, најзаступљенији су хероински зависници (87,0%) а највећи проценат зависника (32,2%) се налази у старосној категорији од 30 до 34 године живота.

Међу водећим етиолошким факторима за развој зависности истиче се утицај микросоцијалне околине на коју породица није утицала (друштво, партнер), незнање и крива процјена самоконтроле, те породична патологија повезана са обољењима зависности.

Почетак првог експериментисања је у највећем проценту одређен знатижељом (22,7%), утицајем вршњака или партнера (15,0%) и забавом (14,7%). Превентивни програми у заједници у чијој основи је васпитање школске дјеце и младих о ризицима и обољењима повезаним са употребом дрога, те дугорочном неспособности коју дроге узрокују су приоритетни начини подизања свијести о значају штетности дрога и сузбијању кориштења дрога.

 

Припремила:др сц. мед. Слађана Шиљак, специјалиста социјалне медицине

 

 

 
Број отварања: 2816
Датум објаве: 26.06.2018.