Извјештај о надзору над инфлуенцом у РС, 20. недјеља 2018. год.


Надзор над инфлуенцом за сезону 2017/2018. године, почео је у 40 недјељи 2017. године  а завршава са 20 недјељом 2018. године.

У 20. недјељи надзора, oд стране домова здравља пријављено је 435 обољелих од акутних респираторних инфекција (ARI) и 156 обољења сличних грипи (ILI) што јe значајно мањи број у односу на претходну недјељу и очекивани тренд пада броја обољелих за крај сезоне. Од почетка праћења сезоне, регистровано је укупно 66.096 акутних респираторних инфекција и 24.589 обољења сличних грипи.


Посматрајући узрасну структуру обољелих од ILI инфекција, највећи број обољелих од је групама школске дјеце (5-14) и предшколске (0-4) а најнижа у најстаријој узрасној групи (65 и >). Према регионалној дистрибуцији, највиша стопа инциденције ILI обољења у овој недјељи је у регији Бања Лука, Требиње, затим Источно Сарајево, а најнижа у регији Фоча.

У болницама Републике Српске у току 20. недјеље 2018. године није било пријава тешке акутне респираторне инфекције (SARI), а од почетка надзора пријављено је укупно 164 обољелих, а највећи број је у узрасним групама (30-64) и (65 и >). У току цијеле сезоне надзора пријављен је један смртни случај од тешке респираторне инфекције (SARI), а након анализе узорка обољелог пацијента доказан је вирус Инфлуенце тип А Н1pdm09. 

Од почетка праћења сезоне са сентинел мјеста узет је укупно 161 узорак обољелих од ILI и SARI инфекција, а резултати микробиолошке анализе су потврдили 66 позитивних случајева на вирусе инфлуенце тип А и тип B. Субтипизацијом позитивних узорака утврђено је 11 позитивних на вирусе инфлуенце тип А (8-А Н1pdm09, 3-А H3) а 55 позитивних на вирус инфлуенце тип В/Yamagata, што је потпуно доминантан подтип вируса у овој сезони.

Према подацима Европског центра за контролу болести (ECDC) и Свјетске здравствене организације (SZO) у свим земаља Европе, интензитет активности у свим земљама је низак. Од укупног броја позитивних узорака, доминантан је вирус тип B (63%) у односу на тип А (37%), што је карактеристика за ову сезону.

Без обзира што су респираторне инфекције са ниским интензитетом јављања, потребно је и даље проводити мјере за спречавање и сузбијање појаве ових инфекција, а то су све мјере личне и колективне хигијене. И даље, посебну пажњу треба обратити приликом посјета пацијентима у болницама, као и особама у установама за трајни боравак у колективном смјештају.

Са 20-том недјељом 2018. године завршава је активни надзор и недјељно извјештавање над инфлуенцом за сезону 2017/2018.

На графикону 1. приказане су стопе инциденције ARI, ILI и SARI обољења по недјељама, на графикону 2. стопа инциденције ILI и регијама, а на графикону 3. резултати тестирања узетих узорака на вирусе грипа у сезони 2017/2018.

 

Графикон 1. Стопа инциденције ARI, ILI и SARI по недјељама у сезони 2017/2018.

 

Графикон 2. Стопа инциденције ILI /100.000 по регијама у сезони 2017/2018.

 

Графикон 3. Резултати тестирања узорака у сезони 2017/2018.

 

Припремила: мр сц. др Љубица Јандрић, спец. епидемиолог

 
Број отварања: 3695
Датум објаве: 28.05.2018.