Свјетски дан безбједности и заштите здравља на раду, 28. април


Међународна организација рада (ILO – International Labour Organization) сваке године  28. априла обиљежава Свјетски дан безбједности и заштите здравља на раду (World Day for Safety and Health at Work).

Обиљежавањем овог дана настоји се утицати на подизање нивоа свијести о потреби безбједности и заштите на раду. Сваки радник има право на безбједно радно мјесто и здраво окружење у организацији у којој ради. Назив овогодишње теме је "Сигурна и здрава генерација".


Међународна организација рада (ILO – International Labour Organization), је специјализована агенција Уједињених нација која промовише социјалну правду и међународно призната људска и радничка права. Основана је 1919. године Повељом из Версаја. ILO улаже напоре да постави здравље и безбједност свих радника на међународну агенду и подржи конкретне активности на свим нивоима. Према подацима Међународне организације рада, сваки дан умре 6.300 људи од посљедица несреће на радном мјесту или професионалне болести, што је годишње више од 2,3 милиона. Годишње се на послу догоди 317 милиона несрећа, а многе доводе до продуженог одсуствовања са посла. Процијењени економски терет је 4 процента глобалног бруто домаћег производа годишње. Број несрећа на раду и професионалних обољења посебно расте због брзе индустријализације у неким земљама у развоју. Према најновијим подацима Еуростата (2016. година), сваке године више од 3 милиона радника ЕU-28 учествује у озбиљним несрећама на послу, што подразумијева најмање четири дана одсуства са радног мјеста. Европска агенција за безбjедност и здравље на раду (ЕU-OSHA) наводи да 15% радника ЕU мора да ради са опасним материјама у оквиру свог посла, а још 15% извјештава о удисању дима, испарењима, праху или прашини на послу. Поред немјерљивих људских трошкова, ове појаве узрокују значајан губитак за европску економију као цјелину. ЕU-OSHA је недавно процијенила трошкове несрећа везаних за рад на 476 милијарди еура годишње, што је 3,3% БДП-а ЕУ. Појава нових радних модела и нових технологија донијела је нове изазове за заштиту на раду, укључујући и оне повезане са радом на онлине платформи. Ови ризици су надоградња на традиционалне опасности, као што су оне везане за канцерогене хемикалије које се користе у индустрији. Уз све старије радно становништво, политике које се односе на заштиту на раду биће неопходно преиспитати, такође у смислу чисто економских добитака које могу донијети. Процијењено је да је поврат за сваки еуро уложен у безбједност и здравље на раду 2,2 еура (ISSA - Међународна асоцијација социјалне сигурности, 2013).

Обиљежавајући сваке године  28. aприл - Свјетски дан безбједности и заштите здравља на раду, ILO широм свијета подиже свјесност о величини проблема, тј. о броју несрећа, повреда и обољења повезаних са послом и њиховим посљедицама, те промовише безбједно и здраво радно мјесто. Обиљежавање овог дана је саставни део Глобалне стратегије за безбједност и здравље на раду, која је проистекла из закључака Међународне конференције рада, одржане 2003. године. Сеулска декларација о безбједности и здрављу на раду је 2008. године потписана од стране представника 46 земаља, а препознаје право на безбједно и здраво радно окружење као основно људско право. И Свјетска здравствена организација је узела учешће у овој области усвајањем Глобалног акционог плана за здравље радника, за период 2008 – 2017. године, који је једногласно усвојен од стране 193 државе чланице Светске здравствене организације.

Тема кампање Свјетског дана безбједности и здравља на радном мјесту ове године је Сигурна и здрава генерација. Специфично је да су ове године Свјетски дан сигурности и здравља на раду (SafeDay) и Светски дан борбе против дјечјег рада (WДАЦЛ) удружени у заједничку кампању за побољшање сигурности и здравља младих радника и борбу против дјечјег рада.

Кампања има за циљ да убрза активности у циљу постизања циљева одрживог развоја (SDG), специфичног циља 8.8 - сигурних радних окружења за све раднике до 2030. године и специфичног циља 8.7 - окончање свих облика дјечијег рада до 2025. године. Остваривање ових циљева у корист сљедеће генерације глобалне радне снаге захтијева усклађен и интегрисан приступ у елиминисању дјечијег рада и промовисању културе заштите здравља на раду.

Армија од  541 милион младих радника (старих 15-24 година), које укључују 37 милиона дјеце у опасном дјечијем раду - представља више од 15 посто свјетске радне снаге а њихова стопа нефаталних повреда је за око 40 посто већа него код одраслих радника старијих од 25 година. Многи фактори могу повећати угроженост младих на радном мјесту ризицима по здравље, као што су степен њиховог физичког и психолошког развоја, недостатак радног искуства и недостатак обуке, ограничена свијест о ризицима везаним за рад и недостатак моћи у преговорању који могу довести младе раднике у ситуацију да морају да прихвате опасне задатке или послове са лошим условима рада. Кампања SafeDay 2018 наглашава критичан значај рјешавања ових изазова и побољшања сигурности и здравља младих радника, не само промоције пристојног запошљавања младих, већ и повезивања ових напора у борби против опасних - и свих других облика - дјечијег рада. Такође, афирмација права дјетета у складу са УН Конвенцијом о правима дјетета подразумијева подједнак приступ сваком праву, па и праву дјетета на заштиту од економске експлоатације.

Више информација на:  http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm

 

Припремила: др Дијана Штркић, специјалиста социјалне медицине са организацијом и економиком здравствене заштите
Број отварања: 3863
Датум објаве: 27.04.2018.