Пројекат спречавања фактора здравствених ризика у Босни и Херцеговини, први иницијални састанак-Зворник


Институт за јавно здравство Републике Српске (ИЗЈЗ РС), оквиру пројектног стуба „Израда и имплементација програма социјалне мобилизације за јачање капацитета локалних заједница“ одржао је први, иницијални састанак са Локалном акционом групом (ЛАГ) града Зворника, коју је именовао градоначелник. Именовани чланови ЛАГ су из градске управе, образовних институција, здравствених служби у заједници и осталих локалних група (омладинске и невладине организације, савјета родитеља, рекреациона /спортска удружења породичне/омладинске службе, добротворне , културолошке и вјерске групе). ЛАГ има 25 чланова, укључујући именованог координатора ЛАГ и  замјеника.


Након обостраног представљања чланова ЛАГ и кључног особља Института за јавно здравство РС, које имплементира ову пројектну активност, анонимним анкетним упитником проведена је процјена полазних знања и вјештина за имплементацију програма превенције засноване на доказима и факторима ризика у заједници. Полазни резултати ће показати иницијално знање и вјештине, а побољшања ће на исти начин бити процијењена на крају пројекта. ИЗЈЗ РС је члановима ЛАГ презентовао Пројекат, са фокусом на Стуб 2, мобилизације за јачање капацитета локалне заједнице Добој.

На првом састанку ЛАГ је представљен приједлог Пословника о раду, који је једногласно усвојен.

Састанку ЛАГ је осим чланова  присуствовала координатор за праћење активности за град Зворник именована од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

 

Припремила: доц. др Јања Бојанић, пом.дир.за медицинске послове
Број отварања: 5174
Датум објаве: 23.04.2018.