Пројекат спречавања фактора здравствених ризика у Босни и Херцеговини, први иницијални састанак-Добој


Институт за јавно здравство Републике Српске, у оквиру пројектног стуба „Израда и имплементација програма социјалне мобилизације за јачање капацитета локалних заједница“, одржао је 16.4.2018. год. први, иницијални састанак са Локалном акционом групом (ЛАГ) града Добоја, коју је именовао градоначелика. Именовани чланови ЛАГ су представници градске управе, образовних институција, здравствених служби у заједници и осталих локалних група (омладинске и невладине организације, савјета родитеља, рекреациона/спортска удружења породичне/омладинске службе, добротворне, културолошке и вјерске групе). ЛАГ има 25 чланова, укључујући и именоване координаторе ЛАГ и њихове замјенике.


Након обостраног представљања чланова ЛАГ и кључног особља Института за јавно здравство РС које имплементира ову пројектну активност, анонимним анкетним упитником проведена је процјена полазних знања и вјештина за имплементацију програма превенције засноване на доказима и факторима ризика у заједници. Полазни резултати ће показати иницијално знање и вјештине, а побољшања ће на исти начин бити процијењена на крају пројекта. ИЗЈЗ РС, презентовао је члановима ЛАГ Пројекат, са фокусом на Стуб 2, мобилизације за јачање капацитета локалне заједнице Добој.

На првом састанку ЛАГ је представљен приједлог Пословника о раду, који је једногласно усвојен.

Састанку ЛАГ-а је, осим чланова, присуствовала координатор за праћење активности за град Добој именована од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

 

Припремила: доц. др Јања Бојанић, пом.дир. за медицинске послове
Број отварања: 5193
Датум објаве: 23.04.2018.