Пројекат спречавања фактора здравствених ризика у Босни и Херцеговини


Институт за јавно здравство Републике Српске у периоду од фебруара до новембра 2018. године реализује активности у оквиру пројектних стубова „Израда и имплементација програма социјалне мобилизације за јачање капацитета локалних заједница“ и „Израда и имплементација програма образовања у локалној заједници за имплементацију превенције и вјештина здравог понашања“ који се дио Пројекта „Спречавање фактора здравствених ризика у БиХ“. У Републици Српској, фокус пројекта је смањивање четири фактора ризика за развој незаразних болести (конзумирање дувана, конзумирање алкохола, нездрав начин исхране и недовољна физичка активност) међу становништвом градова Зворник и Добој.


Циљ пројектног стуба „Израда и имплементација програма социјалне мобилизације за јачање капацитета локалних заједница“ је јачање капацитета локалних заједница Добој и Зворник и свих актера/интересних скупина који су директно инволвирани у координацију, планирање и имплементацију интервенција превенције базиране на доказима и мјера политике на локалном нивоу у Граду Зворнику и Граду Добоју.

Циљ пројектног стуба „Израда и имплементација програма образовања у локалној заједници за имплементацију превенције и вјештина здравог понашања“ је јачање капацитета заинтересованих страна у Граду Добоју и Граду Зворнику да примјене савремене методе превенције која се заснива на доказима и да поболјшају/развију неопходне вјештине за здраво понашање у свим цилјним групама (дјеца, млади, одрасли, тренери, здравствени радници и управни органи). Активности на овом пројектном стубу Институт реализује у партнерству са Хуманитарном организацијом „Genesis Project“ и Градском организацијом Црвеног крста Добој.

         
Број отварања: 5746
Датум објаве: 23.04.2018.