Први теоријски и практични оквир за провођење промотивних и превентивних активности у области менталног здравља


Институт за јавно здравство Републике Српске и Завод за јавно здравство Федерације БиХ израдили су први теоријски и практични оквир за превенцију и промоцију у области менталног здравља у Босни и Херцеговини под називом „Провођење промотивних и превентивних активности у области менталног здравља: теоријски и практични оквир“. Подржано од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, писање Оквира је реализовано у сарадњи са Асоцијацијом XY/Пројектом менталног здравља у Босни и Херцеговини који финансира Швицарска агенција за развој и сарадњу (SDC).


Уредница публикације је мр. сци. др Биљана Лакић, а рецензенти су: примаријус Амела Лолић, доктор медицине, специјалиста социјалне медицине са организацијом и економиком здравствене заштите и проф. др. мед. сц. Есмина Авдибеговић, доктор медиицине, специјалиста психијатрије.

Цитирајући дио Рецензије можемо рећи да је ова публикација „настала посвећеним радом интердисциплинарне групе аутора који су се трудили да свако из свог домена, утемељено на научним спознајама, креирају оквир са смјерницама како осмислити, спровести, мониторирати и евалуирати превентивно-промотивне програме у својим заједницама.“, као и да су „аутори нагласили јавно-здравствени значај заштите менталног здравља, као и ургентну потребу за добро планираним, на доказима темељеним и јасно структурираним промотивним и превентивним активностима у подручју заштите менталног здравља. Посебно је истакнут мулти-, интер- и трансдисципланарни аспект промотивно-превентивних активности у овој области здравствене заштите.“

Теоријски и практични оквир садржи све важне теме о томе како осмислити и провести превентивно-промотивни програм из области менталног здравља у заједници (теоријски принципи превенције и промоције у менталном здрављу, интервенције код мале и школске дјеце, адолесцената и угроженог становништва, заштитни и ризични фактори у менталном здрављу, процес планирања превентивно-промотивних програма, процјена потреба у заједници, план активности, мониторинг и евалуација, рад у локалној заједници, заговарање, социјални маркетинг, примјери добре праксе) и друге теме неопходне за осмишљавање и развој квалитетног програма усмјереног на унапређење и заштиту менталног здравља.

Првенствено је намијењен докторима специјалистима и осталим професионалцима из области јавног здравства, психијатрима, психолозима, медицинским сестрама/техничарима, социјалним радницима, дефектолозима, социолозима и педагозима, али и студентима из ових области који желе проширити своје знање и едуковати се о креирању превентивно-промотивних интервенција у области менталног здравља. Поред овога, може бити од велике помоћи и корисничким удружењима особа са менталним поремећајима при планирању наредних превентивно-промотивних активности у својим заједницама и са својим корисницима, као и другим невладиним организацијама које се баве менталним здрављем и радом са угроженим и стигматизираним популацијама.

Теоријски и практични оквир промовисан у претходном периоду, подијељен одређени број примјерака учесницима завршне конференције Пројекта менталног здравља у Бих под називом „Разговарајмо“, одржане од 5-6. фебруара 2018. год. у Теслићу. Том приликом је био присутан и велики број учесника из корисничких удружења и удружења грађана чија је сфера дјеловања ментално здравље. Такође, одређени број примјерака дистрибуисан је свим центрима за ментално здравље у Републици Српској. Од сада је доступан и у електронском облику на web страници Института за јавно здравство РС.

Публикација

Припремила: др Дијана Штркић, Служба за  социјалну медицину Института за јавно здравство Републике Српске
Број отварања: 4003
Датум објаве: 04.04.2018.