Регистрација додатака исхрани, хране за посебне прехрамбене потребе и хране обогаћене нутријентима


СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦИЈУ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ХРАНЕ ЗА ПОСЕБНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ, ДОДАТАКА ИСХРАНИ И ХРАНЕ ОБОГАЋЕНЕ НУТРИЈЕНТИМА

Према Закону о храни (Службени гласник Републике Срспке, број 19/17) и Правилнику о поступку и условима уписа и брисања, садржају и начину вођења Регистра хране за посебне прехрамбене потребе, Регистра додатака исхрани и Регистра хране обогаћене нутријентима (Службени гласник Републике Српске, број 9/18), субјекти у пословању храном прије стављања на тржиште Републике Српске хране за посебне прехрамбене потребе, додатака исхрани и хране обогаћене нутријентима дужни су уписати ову храну у одговарајући Регистар који води Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске (у даљем тексту: Министарство).


За упис у Регистар Министарства, уз осталу документацију прописану правилником, субјекат у пословању храном је дужан најприје добити стручно мишљење и аналитички извјештај јавноздравствене установе из области јавног здравства.

Стручно мишљење о регистрацији садржи препоруку за упис у један од Регистара, уколико храна за посебне прехрамбене потребе, додатак исхрани или храна обогаћена нутријентима испуњава све прописане услове.

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бањалука (у даљем тексту: Институт) је одговоран за давање Стручног мишљења о регистрацији и аналитичког извјештаја о здравственој исправности наведених производа, на основу којег Министарство одобрава упис у одоварајући Регистар.

Ради добијања стручног мишљења о регистрацији хране за посебне прехрамбене потребе, додатака исхрани и хране обогаћеној нутријентима, субјекат у пословању са храном подноси захтјев Служби за фармацију Института.

 

Уз захтјев, субјекат у пословању храном дужан је доставити сљедећу документацију:

1)  Квалитативни и квантитативни састав хране за посебне прехрамбене потребе, додатка исхрани или хране обогаћена нутријентима,

2)  Спецификацију сировина и поријекло сировина, односно доказ о хемијским облицима витамина, минерала и других материја за производе који их садрже и произвођачку спецификацију готовог производа,

3)  Упутство о намјени и начину примјене хране за посебне прехрамбене потребе, додатка исхрани или хране обогаћена нутријентима,

4)  Ограничења за употребу и посебна упозорења за храну за посебне прехрамбене потребе, додатак исхрани или храну обогаћена нутријентима (ако постоје),

5)  Изјаву о количини (маси) полазне биљне дроге и врсти растварача за екстракцију за производе који садрже биљне врсте дозвољене у додацима исхрани које су прописане посебним прописом,

6)  Декларацију хране за посебне прехрамбене потребе, додатка исхрани или хране обогаћена нутријентима,

7)  Идејно рјешење амбалаже са сликовним знаком,

8) Сертификате за сировине ризичне од спонгиформне енцефалопатије говеда и других трансмисивних спонгиформних енцефалопатија (БСЕ/ТСЕ) и генетски модификованих производа (ГМО), по потреби,

9) Документацију о проведеним клиничким и другим истраживањима, те друге научне и стручне доказе о производу и његовим састојцима којима се потврђује сигурност његове примјене, уколико постоје,

10) Копија уплатнице за плаћање трошкова давања стручног мишљења и аналитичког извјештаја,

11) Остала документацију коју затражи Институт.
 

Документација се доставља на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Уз захтјев, субјекат у пословању са храном је обавезан доставити Служби за фармацију Института и узорак на испитивање здравствене исправности ради добијања аналитичког извјештаја о здравственој исправности који је саставни дио Стручног мишљења о регистрацији.

Захтјев за стручно мишљење о регистрацији хране за посебне прехрамбене потребе, додатка исхрани или хране обогаћене нутријентима можете преузети овдје.

 

За све додатне информације молимо Вас да се обратите Служби за фармацију на доле наведене контакте.

КОНТАКТ

СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦИЈУ

Адреса: Јована Дучића 1, 78000 Бања Лука
Телефон:051/491-637
Е-пошта

farmacija@phi.rs.ba

mirjana.djermanovic@phi.rs.ba

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Листа документације

Захтјев за стручно мишљење

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА са сајта министарства здравља и социјалне заштите:

На овом линку
Број отварања: 27314
Датум објаве: 25.05.2018.