Извјештај о надзору над инфлуенцом у 9. недјељи 2018. год.


Надзор над инфлуенцом за сезону 2017/2018. године, почео је у 40 недјељи 2017. године  а завршава са 20 недјељом 2018. године.

У 9. недјељи 2018. године, oд стране домова здравља пријављено је 2.319 обољелих од акутних респираторних инфекција (ARI) (42% мање у односу на 8.Н) и 1.295 обољења сличних грипи (ILI) (35% мање у односу на 8.Н), што представља значајно смањење интензитета активности грипа и акутних респираторних инфекција и уклапа се у очекивани тренд за овај период у сезони. Од почетка праћења сезоне, регистровано је укупно 51.302 акутних респираторних инфекција и 19.172 обољења сличних грипи.


Посматрајући узрасну структуру обољелих од ILI инфекција, највећи број обољелих од је групама школске дјеце (5-14) и предшколске (0-4)  а најнижа у најстаријој узрасној групи (65 и >). Према регионалној дистрибуцији, највиша стопа инциденције ILI обољења у овој недјељи је у регији Бања Лука, Требиње, затим Источно Сарајево, а најнижа у регији Фоча.

У болницама Републике Српске у току 9. недјеље 2018. године пријављено је 16 случајева тешке акутне респираторне инфекције (SARI) што је мање у односу на претходну недјељу, а од почетка надзора пријављено је укупно 126 обољелих, а највећи број је у узрасним групама (30-64) и (65 и >). Смртни случајеви до сада нису пријављени.

Од почетка праћења сезоне са сентинел мјеста узето је укупно 110 узорака обољелих од ILI и SARI, а резултати микробиолошке анализе су потврдили 50 (45%) позитивних случајева на вирусе инфлуенце тип А и тип B. Субтипизацијом позитивних узорака  утврђено је 6 позитивних на вирусе инфлуенце тип А (2-А Н1pdm09, 4-А H3) а 44 позитивних на вирус инфлуенце тип В/Yamagata, што је потпуно доминантан подтип вируса у овој сезони.

Према подацима Европског центра за контролу болести (ECDC) и Свјетске здравствене организације (SZO) активност грипе је широко распрострањена  у скоро свим земаља Европе, а интензитет активности се креће од средње до високе. Од укупног броја узетих узорака од обољелих са сентинел мјеста, 49% је било позитивно на вирусе грипа, што је нешто ниже у односу на претходну седмицу (51%). Од укупног броја позитивних узорака, и даље доминира тип B (66%) у односу на тип А (34%).

У овој 9. недјељи регистрован је значајно мањи број обољелих од свих респираторних инфекција и  грипа, што представља почетак смањења тренда за ову сезону, тако да се у наредним седмицама очекује мањи број обољелих.

У циљу контроле појаве, смањења преноса и ширења грипа и других респираторних инфекција неопходно је и даље провођење свих мјера за спречавање и сузбијање ових инфекција, а то су:

  • Провјетравање просторија више пута дневно
  • Избјегавање боравка у затвореном простору, већих скупова и блиских контаката са другим особама
  • Физичка активност прилагођена узрасту и боравак на чистом ваздуху, гардеробу прилагодити вањским временским приликама
  • Хигијенско дијететски режим, исхрана прилагођена узрасту и потребама, кориштење топлих напитака, са доста воћа и поврћа (витамин Ц)
  • Приликом кашља и кихања кориштење папирних марамица а након сваке употребе одлагање на хигијенски начин
  • Редовно прање руку топлом водом и сапуном
  • У случају појаве респиратоних  инфекција избјегавање кућних или болничких посјета
  • Код појаве болести, уз симптоматску терапију потребно је мировање до потпуног опоравка, а у случају погоршања болести обавезно се јавити надлежном др медицине (породична, педијатарија).

На графикону 1. приказане су стопе инциденције ARI, ILI i SARI обољења по недјељама, на графикону 2. стопа инциденције ILI и регијама, а на графикону 3. резултати тестирања узетих узорака на вирусе грипа у сезони 2017/2018.

 

Графикон 1. Стопа инциденције ARI, ILI и SARI по недјељама у сезони 2017/2018

 

Графикон 2. Стопа инциденције ILI /100.000 по регијама у сезони 2017/2018.

 

Графикон 3. Резултати тестирања узорака у сезони 2017/2018.

 

Припремила: мр сц. др Љубица Јандрић, спец. епидемиолог
Број отварања: 5303
Датум објаве: 07.03.2018.