Представљен Пројекат Анализа стања у области пружања услуга ране интервенције у дјетињству и услуга из домена исхране дјеце са посебним освртом на дојење


У организацији Института за јавно здравство Републике Српске, у Бањалуци је одржан стручни састанак са представницима домова здравља широм Републике Српске на којем је представљен пројекат "Анализа стања у области пружања услуга ране интервенције у дјетињству и услуга из домена исхране и праћење стања ухрањености дојенчади, мале дјеце предшколске и школске доби, адолесцената са посебним освртом на дојење на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Српској".


Кроз овај Пројекат обухваћено је пружање двије врсте услуга и то услуга из области ране интервенције и исхране и кроз истраживање ћемо покушати сагледати цјелокупну слику у погледу пружања наведених услуга на примарном нивоу здравствене заштите.

Услуге ране интервенције у дјетињству започињу одмах у породилиштима након порођаја, а затим се настављају кроз пружање услуга на примарном нивоу здравствене заштите. Пружање здравствених услуге на пољу ране интервенције у дјетињству требају да направе помак од досадашњег традиционалног приступа спровођењем интервенције када за њу постане касно.

Анализа стања у погледу пружања услуга ране интервенције у дјетињству, дјеци млађој од шест година, на примарном нивоу здравствене заштите обухватиће 54 дома здравља и здравствене установе у приватном власништву са којима ФЗО Републике Српске има потписан уговор за пружање консултативно-специјалистичких услуга из домена педијатрије, установе и организационе јединице које пружају здравствене услуге дјеци.

Посебан фокус у оквиру Анализе услуга из домена исхране и праћење стања ухрањености мале дјеце и адолесцената на примарном нивоу здравствене заштите биће стављен на утврђивање структуре људских ресурса у области пружања услуга савјетовања о исхрани и праћења стања ухрањености, компетенције људских ресурса, извора финансирања услуга савјетовања о исхрани и праћења стања ухрањености, организацију рада служби/центара који се баве услугама савјетовања о исхрани и слично.

Коначан исход проведене анализе требао би бити унапређње услуга у области исхране и праћења стања ухрањености за све наведене популационе групе, успостављање система за праћење и евалуацију наведених услуга, успостављање обавезног и препорученог сета индикатора, стварање окружења које стимулише принципе правилне исхране. дефинисање едукативних програма усмјерених на повећање компетенција здравствених радника и сарадника који раде на пружању услуга савјетовања о исхрани и праћењу стања ухрањености наведених популационих група, успостављању или унапређењу промотивних и превентивних програма на нивоу здравствених установа.

Након завршетка Ситуационе анализе, у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите и Министарством просвјете и културе у Влади Републике Српске, УНИЦЕФ-ом, представницима здравствених установа, предшколских/школских установа, њиховим локалним заједницама и научно-стручној јавности, биће презентовани кључни резултати и препоруке за стварање окружења које подржава унапређење здравља дјеце и адолесцената

Пројект је финансијски подржала Канцеларија УНИЦЕФ-а у БиХ, а проводи га Институт за јавно здравство Републике Српске у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Број отварања: 527
Датум објаве: 08.12.2023.