Пружање подршке за имплементацију стандарда за акредитацију болница


На иницијативу UNICEF-а и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, а у циљу институционализације праксе примјене препорука UNICEF-а и Свјетске здравствене организације о доброј пракси дојења у породилиштима, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је развила „Акредитационе стандарде за болнице пријатеље беба“. Ови стандарди су развијени на основу UNICEF-ових препорука о десет корака ка успјешном дојењу и као такви треба да створе окружење за примјену препорука за исхрану новорођенчета дојењем од самог рођења.


У циљу имплементације новоразвијених стандарда, UNICEF је покренуо иницијативу за припрему и сертификацију одређеног броја болница према „Акредитационим стандардима за болнице пријатеље беба“.

Центар за здравствени менаџмент, ЈЗУ Института за јавно здравство РС, у оквиру овог пројекта, преузео је улогу припреме здравствених установа за имплементацију наведених стандарда. У сагласности са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, Центар за здравствени менаџемнт ће пружити подршку (1) Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци, (2) ЈЗУ Болници Градишка (3) ЈЗУ Болници др Младен Стојановић Приједор и ЈЗУ Болници Зворник за акредитацију према aкредитационим стандардима за болнице "Пријатеље беба“.
Број отварања: 6601
Датум објаве: 18.04.2018.